Mittausprismoja talojen julkisivuihin

Tampereen raitiotien rakentamista valmistellaan kiinnittämällä talojen julkisivuihin tarraprismoja. Tarraprismojen avulla voidaan mitata tarkasti oikeat sijainnit kaikille rakennuskohteille, kuten raiteille, silloille, kaivannoille ja kunnallistekniikalle. Tarraprismojen kiinnitys julkisivuihin alkaa maanantaina 30.1. ja työt kestävät noin neljä viikkoa.

Tarraprismoja kiinnitetään koko raitiotielinjalle keskustasta Hervantaan ja Kalevaan noin 50 kappaletta. Prismat ovat halkaisijaltaan noin kuusi senttimetriä ja ne kiinnitetään vaihtelevaan räystäskorkeuteen. Työssä käytetään henkilönostimia. Henkilönostin vie tilaa kevyen liikenteen väylältä prisman kiinnityksen ajan.  Paikalla on aina henkilö ohjaamassa liikennettä nostimen ohitse. Asennuksista on sovittu erikseen kunkin taloyhtiön tai kiinteistön kanssa.

Prismat asennetaan räystäskorkeuteen hyvän näkyvyyden mahdollistamiseksi. Mitattaessa mittauslaitteen on saatava näkyvyys kahteen tai kolmeen tarraprismaan eli kiintopisteeseen yhtä aikaa tarkan sijainnin määrittämiseksi. Tarraprismoja käytetään koko rakennusvaiheen ajan, minkä jälkeen ne poistetaan.

Maastoon ja asfalttiin on jo aiemmin asennettu joitakin kiintopisteitä (nauloja). Laadukkaan ja tehokkaan mittauksen mahdollistamiseksi uudet prismat kiinnitetään seinille. Ylempänä tarraprismat ovat helposti nähtävissä ja löydettävissä koko hankkeen ajan. Uudet prismat tulevat täyttämään myös liikkumattomuuskriteerit, eikä niitä tarvitse etsiä lumen ja jään alta.

Keilausprismoja
Keilausprismoja