Näsilinnankadun liittymä pysyy suljettuna raitiotietöiden ja katurakentamisen vuoksi

Näsilinnankadun ja Hämeenkadun liittymät pidetään näillä näkymin kiinni vuoden loppuun asti eli Näsilinnankatu on suljettu läpiajoliikenteeltä Kauppakadun ja Hallituskadun välillä. Tuulensuun korttelissa katurakentamista jatketaan Hämeenkadun eteläreunalla kiinteistöjen vieressä tästä viikosta alkaen.

Hämeenkadun ja Näsilinnankadun liittymässä jatketaan raitiotietöihin liittyviä työvaiheita sekä Hämeenkadun katusuunnitelmien mukaisia töitä: hulevesilinjaa, rakennekerroksia ja kaapeliputkituksia risteysalueen läheisyydessä sekä kadun ja jalkakäytävien kiveyksiä. Samalla työalue Hämeenkadun eteläreunalla Tuulensuun korttelissa siirtyy kiinteistöjen viereen. Töiden aikana kulku kiinteistöihin turvataan. Töiden kesto Tuulensuun korttelissa on vuoden loppuun.

Näsilinnankatu on väliaikaisesti kaksisuuntainen Kauppakadun ja Hämeenkadun välillä. Liikennejärjestelyjen vuoksi Hämeenkadulta ei pääse kääntymään Näsilinnankadulle. Raitiotietöiden vuoksi Näsilinnankatu on jo osittain kaksisuuntainen Hallituskadun ja Hämeenkadun välillä. Suojatiet jalankulkijoille säilyvät Hämeenkadun yli Näsilinnankadun kohdalla.

Raitiotieallianssi toteuttaa Hämeenkadulla raitiotieradan ja pysäkkien lisäksi myös Hämeenkadun katurakentamisen raitiotien valmistumiseen liittyvien katusuunnitelmien mukaisiksi. Näsilinnankadun liittymät suljettiin autoliikenteeltä heinäkuun puolivälissä.

 

Näsilinnankadun autoilijoiden suositellut ajoreitit
Näsilinnankadun autoilijoiden suositellut ajoreitit