Paasikiventiellä asennetaan Rosenlewin alikulkusillan korkeusrajoittimia ja alikulkuaukkoja – kaistajärjestelyjä töiden aikana

Paasikiventien ylittävän Rosenlewin alikulkusillan rakentaminen on edennyt suunnitellusti. Lokakuun ja marraskuun aikana Paasikiventien varrelle asennetaan Rosenlewin siltatyömaan vuoksi korkeusrajoittimia ja sillalle asennetaan telineaukkoja. Korkeusrajoittimien, eli helistimien ja törmäyspalkkien, asennusta tehdään viikolla 42 yötyönä keskiviikon ja torstain (19.-20.10.) sekä tarvittaessa torstain ja perjantain välisenä yönä. Helistimet asennetaan 4,4 metrin korkeuteen, ja niiden tehtävänä on havahduttaa kuljettaja, jos kuorma on liian korkea.

Lisäksi viikkojen 44 ja 45 aikana rakennetaan yötyönä sillan telineaukot sillan alittavaa Paasikiventien liikennettä varten. Viikolla 44 (31.10.-4.11.) Paasikiventien eteläpuolen ajoradan molemmat kaistat ovat suljettuna ja liikenne ohjataan tällöin pohjoisen puoleisen ajoradan kautta siten, että kumpaankin suuntaan on yksi kaista. Viikolla 45 (7.-11.11.) puolestaan Paasikiventien pohjoispuolen ajoradan molemmat kaistat ovat suljettuina ja liikenne ohjataan etelän puoleisen ajoradan kautta siten, että kumpaankin suuntaan on yksi kaista.

Rosenlewin siltatyömaata

Marraskuun aikana paalutetaan myös vielä siltakaukalon perustuksia. Sillan kannen teline- ja muottityöt valmistuvat syksyllä ja kannen betonivalut tehdään keleistä riippuen joko loppuvuonna tai ensi keväänä. Sillan rakentamista voi seurata Raitiotieallianssin livekamerasta.

Yötyöt tiedotetaan erikseen myös Raitiotieallianssin nettisivuilla.

Korkeusrajoitukset Paasikiventiellä Rosenlewin siltatyömaan aikana