Paasikiventiellä nostellaan sillan ylityspalkkeja ja siirretään liikenteenohjauslaitteistoa – Rantatunnelin sähköiset opasteet pois käytöstä viikon ajan

Raitiotieallianssin raitiotietyöt Santalahdessa etenevät suunnitellusti. Työvaiheisiin liittyen Santalahden ylikulkusillalla tehdään yötöinä ylityspalkkien siirtoa viikoilla 16–17.

Palkkien siirron aikana liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttämään ja käytössä on vain yksi ajokaista. Paasikiventiellä työtä tehdään molemmilla viikoilla yhtenä yönä. Rantatien palkkien nosto tapahtuu päiväsaikaan.

Lisäksi Paasikiventiellä siirretään viikolla 17 telematiikkakeskusta ja -portaaleita, joilla ohjataan Rantatunnelin sähköisiä opasteita. Siirtotyöt alkavat sunnuntaina 25.4. klo 20.00 ja valmistuvat maanantaihin 3.5. klo 6.00 mennessä. Siirron vuoksi tunneliin liittyvät sähköiset opasteet tunnelin länsipuolella, Vaitinaron risteyksen ja Paasikivenkadun risteyssillan välillä, ovat pois toiminnasta noin viikon ajan.

Liikenteenohjauslaitteiden muutostöitä tehdään myös yöaikaan, ja töiden aikana Paasikiventiellä on vain yksi ajokaista käytössä työalueen kohdalla.

Töiden aikana tunnelin nopeusrajoitus on Tieliikennekeskuksen määrittelemä 60 km/h. Tunnelin sisällä ja sen itäpuolella olevat järjestelmät pysyvät käytössä koko työn ajan.

 

Lisätietoja:

raitiotieallianssi.fi

Lohkopäällikkö Olli Tuomisto

Raitiotieallianssi

puh. 040 8690 874

 

 Palautteet:

Tampereen palvelupiste

sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi

puhelin 041 730 8168

Frenckellinaukio 2 B

postiosoite PL 487

33101 Tampere

avoinna ma – pe klo 9 – 16