Pirkankadulla liikennejärjestelyjä raitiotien uusista työvaiheista

Raitiotietyöt Pirkankadulla etenevät ja tuovat viikolla 30 uusia liikennejärjestelyjä.

Pirkankadulla yötöinä raitiotien laattatöitä

Pirkankadun ja Sepänkadun välisellä osuudella tehdään raitiotien ratalaattatöitä viikosta 30 alkaen. Työt tehdään osittain yötöinä, joista voi aiheutua melua lähiympäristöön. Työt tehdään yöaikaan, jotta liikennettä häiritään mahdollisimman vähän.

Osuudelle valetaan betoninen ratalaatta, johon myöhemmin asennetaan kiskot. Laatta-ja päällysrakennetyöt alueella kestävät useita viikkoja. Työstä voi ajoittain aiheutua pieniä liikenteen pysäytyksiä valutöiden aikana.

Mariankadun ja Pirkankadun liittymässä liikennejärjestelyjä

Mariankadun ja Pirkankadun liittymässä on valettu raidelaatan toinen puoli ja työt siirtyvät seuraavaan vaiheeseen. Liittymässä tehdään päällystystöitä ja sen jälkeen tehdään ratalaatan toinen puoli. Uuden työvaiheen vuoksi risteyksen ajolinjoihin tulee hieman muutoksia viikon 30 aikana. Risteyksessä jatketaan laattatöiden jälkeen radan päällysrakennetöitä ja kiskojen asennuksia.

Töiden vuoksi Mariankatua Pirkankadulle kulkeva raskas liikenne ohjataan edelleen Pirkankatua itään ja kiertoreitille Kortelahdenkadun kautta. Pirkankadun ylittävä suojatie liittymän itäpuolella on töiden aikana pois käytöstä. Lähin suojatie Pirkankadun yli sijaitsee Kortelahdenkadun liittymässä.

Radanrakennuksen työvaiheet liittymäalueella kestävät useita viikkoja.

Autoliikenteen nopeusrajoitus työmaiden vaikutusalueella on 30 kilometriä tunnissa.