Pirkankadulla liikennemuutoksia raitiotietöiden etenemisestä

Raitiotietyöt Pirkankadulla jatkuvat viikosta 21 alkaen uusilla liikennejärjestelyillä.

Pirkankadun ja Sepänkadun liittymässä raitiotien rakentamisen työalue muuttuu viikolla 21 (20.5. alkaen) siten, että kääntyminen Sepänkadulta länteen on jatkossa kielletty. Lisäksi Sepänkadun ja Pirkankadun liittymän länsipuolella oleva suojatie poistuu väliaikaisesti käytöstä.

Pirkankadun ja Sepänkadun liittymään suojatiemuutoksia viikolla 21
Pirkankadun ja Sepänkadun liittymään suojatiemuutoksia viikolla 21

Pirkankadun ja Pyynikintorin länsipuolen liittymässä aloitetaan raitiotien päällysrakennetöiden valmistelu viikolla 22 (27.5.alkaen) Liikennejärjestelyt muuttuvat tällöin siten, että Pyynikintorilta lännen suuntaan kääntyminen on toistaiseksi kielletty. Lisäksi viikolla 24 eli kesäkuun alkupuolella liittymän länsipuolella oleva suojatie poistuu käytöstä.

Mariankadun ja Pirkankadun liittymässä tulee muutoksia viikolla 21 (20.5. alkaen). Risteyksessä aloitetaan radan päällysrakennetyöt eli kiskojen rakentaminen. Töiden vuoksi Mariankatua Pirkankadulle kulkeva raskas liikenne ei pääse kääntymään länteen vaan se ohjataan Pirkankatua itään ja kiertoreitille Kortelahdenkadun kautta. Pirkankadun ylittävä suojatie liittymän itäpuolella jää töiden ajaksi pois käytöstä. Lähin suojatie Pirkankadun yli sijaitsee Kortelahdenkadun liittymässä.

Pirkankadun ja Mariankadun liittymän suojatie poistuu vikolla 21
Pirkankadun ja Mariankadun liittymän suojatie poistuu vikolla 21

Radanrakennuksen työvaiheet liittymäalueilla kestävät useita viikkoja. Autoliikenteen nopeusrajoitus työmaiden vaikutusalueella on 30 kilometriä tunnissa.