Pirkankadulle uusia liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Raitiotien rakentamistyöt Pirkankadulla jatkuvat viikolla 48 uusilla vaiheilla. Pyynikintorilta itään eli keskustaan päin tehdään  uusia liikennejärjestelyjä mm. asfaltointien vuoksi. Pyynikintorilta länteen päin kohti Sepänkadun liittymää rakennetaan vesi-ja jätevesilinjaa. Töiden vuoksi liittymäalueella ryhdytään valmistelemaan uusia liikennejärjestelyjä viikosta 48 alkaen.

Pyynikintorin ja Kortelahdenkadun välillä järjestelyjä

Tiistaina 27.11 tehdään uusia liikennejärjestelyjä Pyynikintorin ja Heinätorin risteykseen ja jatkossa Pyynikintorilta pääsee jälleen kääntymään lännen suuntaan. Keskustaa kohti tuleva liikenne siirtyy risteysalueella hieman etelämmäksi kadun reunaan.Samoin tiistaina klo 9.00-14.00 päällystetään Mariankadun jalankulku-ja pyöräilyväylää. Tämä aiheuttaa katkoja kiinteistöihin ajoon.

Torstain ja perjantain välisenä yönä 29.-30.11. tehdään asfaltointeja Pirkankadulla Mariankadun risteyksen jälkeen keskustaan suuntaan mentäessä. Työ tehdään klo 1.00-4.30 kun alueella ei ole bussiliikennettä. Pirkankadulta suljetaan keskustaa kohti liikennöitävä kaista Mariankadulta Kortelahdenkadun risteykseen asti.

Pirkankadun ja Sepänkadun liittymään muutoksia

Pirkankadun ja Sepänkadun liittymässä tehtävien vesijohto-ja jätevesitöiden aikana on työalueen kohdalla käytössä yksi ajokaista kumpaankin suuntaan. Kaivannon kohta muuttuu töiden edetessä ja siitä aiheutuu kaistajärjestelyjä. Pirkankadulla on kaikissa työvaiheissa kuitenkin yksi ajokaista kumpaankin suuntaan. Sepänkadulta Pirkankadulle ajettaessa ajorata kaventuu yksikaistaiseksi, ja kaistalta käännytään toistaiseksi sekä itään että länteen. Töiden valmistuessa Pirkankadulle tulee voimaan raitioliikenteen mukainen katusuunnitelma eli yksi ajokaista kumpaankin suuntaan.

Jalankulkuun tulee muutos tammikuun lopulla, kun Pirkankadun ylittävä suojatie Sepänkadun liittymän länsipuolella suljetaan. Suojatie pyritään avaamaan käyttöön jo ennen koko vesi-ja jätevesiurakan valmistumista. Lähimmät suojatiet Pirkankadun yli ovat Satakunnankadun ja Pirkankadun liittymässä sekä Sotkankadun ja Pirkankadun liittymässä Pyynikintorin kohdalla. Työt liittymäalueella kestävät marraskuun lopulta arviolta ensi vuoden huhtikuuhun.

Autoliikenteen nopeusrajoitus työmaiden alueella on 30 kilometriä tunnissa.

 

Pirkankadun ja Sepänkadun liittymään uusia liikennejärjestelyjä lähiviikkoina
Pirkankadun ja Sepänkadun liittymään uusia liikennejärjestelyjä lähiviikkoina

Pyynikintorin itäpuolen suojatie jälleen käytössä

Raitiotietöiden vuoksi suljettu suojatie Pyynikintorin itäpuolella on saatu jälleen käyttöön lopullisella paikallaan. Suojatie tuli käyttöön torstaina 22.11. ja se on toistaiseksi käytössä ilman liikennevalo-ohjausta.

Pyynikintorin itäpuolella otettu suojatie jälleen käyttöön- jalankulku-ja pyöräilyväylät alueella 22.11. alkaen
Pyynikintorin itäpuolella otettu suojatie jälleen käyttöön- jalankulku-ja pyöräilyväylät alueella 22.11. alkaen

 

Päivitetty Pirkankadun suojatiemuutos 17.12.