Pirkankadulle uusia liikennejärjestelyjä raitiotietöistä

Raitiotien rakentaminen Pirkankadulla tuo ensi viikolla uusia liikennejärjestelyjä alueelle.

 

Pirkankadun ja Mariankadun risteyksessä Mariankadun ja Pirkankadun ylittävät suojatiet tulevat taas käyttöön tiistaina 12. joulukuuta ja niissä on valo-ohjaus. Raitiotien työt siirtyvät risteyksen itäpuolelle Pirkankadun eteläreunaan. Kortelahdenkadun kohdalla Pirkankadun ylittävä suojatie poistuu käytöstä 12. joulukuuta töiden ajaksi.

 

Muu autoliikenne kulkee jatkossa Pirkankadun pohjoisreunaa yhdellä kaistalla kumpaankin suuntaan. Bussiliikenteelle avataan oma kaista Aleksanterin kirkon vieressä sijaitsevalle uudelle pysäkille. Kadun keskialue bussikaistan ja muun ajoneuvoliikenteen välissä säilyy työalueena.

 

Pirkankadun eteläreunan jalkakäytävästä on ajoittain osia pois käytöstä töiden aikana. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille järjestetään tarvittaessa kulkureitti Pirkankadun pohjoispuolelta sekä Pyynikin kirkkopuistosta.

 

Raitiotien rakentamistyöt jatkuvat talven aikana myös Pirkankadun eteläreunalla Pyynikintorilta Sepänkadun suuntaan. Töistä aiheutuvista liikennevaikutuksista tiedotetaan töiden edetessä.

 

Pirkankatu jalankulkijoiden opastekuva