Posteljooninpuisto valmistunut – raitiotien rakentaminen etenee

Raitiotieallianssin toteuttamat työt Posteljooninpuistossa Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun välillä ovat valmistuneet. Posteljooninpuiston alle on rakennettu hulevesiallas, jonka tarkoituksena on varmistaa, että esimerkiksi rankkasateet tai laajat sulamisvedet eivät jatkossa tulvisi asematunneliin ja aiheuttaisi liikennehaittoja. Lisäksi puiston viheralueet ja kiveykset on uusittu kokonaan.

Työt Posteljooninpuistossa ovat kestäneet reilun vuoden ja nyt puiston viheralueet ja puistoon liittyvät rakenteet on saatu valmiiksi. Rautatienkadun, Itsenäisyydenkadun ja Hämeenkadun liittymässä on uusi mutta vielä väliaikainen suojatie Rautatienkadun yli. Lopullinen suojatie sijoittuu lähelle ja otetaan käyttöön Rautatienkadun katurakennustöiden valmistuessa. Myös Itsenäisyydenkadulla rautatien alittavassa tunnelissa on jalankulkureitti pohjoisessa tunneliaukossa jälleen käytössä.

Posteljooninpuiston kulkuväylien rakenteita, valaistusta ja kiveyksiä on uusittu
Posteljooninpuiston kulkuväylien rakenteita, valaistusta ja kiveyksiä on uusittu

Puiston jalankulkureittien rakenteet on kokonaan uusittu samoin kuin nurmialueet. Alueen istutuksia on uusittu ja lisätty ja puistoon on muun muassa istutettu neljä uutta puistolehmusta. Kesäkukille on puistoon asennettu oma istutusallas. Myös puiston valaistus ja reunakiveykset ovat uudet. Posteljooninpuisto on suosittu jalankulkureitti, ja raitiotien rakentamiseen liittyvien töiden yhteydessä puiston uusimisella on haluttu kohentaa alueen viihtyisyyttä ja kokonaisilmettä.

Posteljooninpuisto vihertää uusilla istutuksilla
Posteljooninpuisto vihertää uusilla istutuksilla

Rautatienkadun länsipuolella jatketaan vielä kadunrakentamistöitä vuoden loppuun. Rautatienkatu uusitaan välillä Hämeenkatu–Kyttälänkatu uuden, raitiotien valmistumiseen liittyvän katusuunnitelman mukaiseksi. Alueella tehdään johto-ja putkisiirtoja sekä vedetään uusia putkilinjoja. Lisäksi kadun keskisaarekkeita muokataan ja jalkakäytävien pintarakenteet uusitaan.

 

Puistoon liittyvät katurakenteet ovat valmistuneet
Puistoon liittyvät katurakenteet ovat valmistuneet