Raitiotieallianssi aloittaa liikennejärjestelyjen muutostyöt Hatanpään valtatien raitiotien rakentamista varten

Raitiotieallianssi aloittaa Hatanpään raitiotien rakentamiseen liittyvien liikennejärjestelyjen muutostyöt viikolla 49. Varsinaiset raitiotien rakentamistyöt Hatanpään valtatiellä aloitetaan tammikuun alussa heti loppiaisen jälkeen.

Koska bussiliikenteen ajoreitteihin ja pysäkkeihin tulee raitiotien rakentamisen ajaksi muutoksia, rakennetaan ensimmäiseksi väliaikaiset bussipysäkit Sorin aukion pohjoispuolelle ja Tuomiokirkonkadulle ortodoksikirkon edustalle. Myöhemmin joulukuussa rakennetaan bussipysäkki myös Aleksanterinkadulle. Liikennejärjestelytöistä voi ajoittain aiheutua rajoituksia jalankulkuun ja muulle liikenteelle työalueen läheisyydessä. Uudet väliaikaiset bussipysäkit rakennetaan joulukuun aikana, jotta liikennejärjestelyt saadaan käyttöön 6. tammikuuta kun bussiliikenteen muutokset tulevat voimaan.

Aleksanterinkadun yksityisautoilun rajoittamista ei suunnitella – läpiajoliikenteelle suositellaan muita reittejä

Raitiotien rakentamisen aikana 6. tammikuuta alkaen linja-autoliikenne kulkee Hatanpään valtatiellä välillä Suvantokatu-Hämeenkatu vain yhteen suuntaan eli pohjoiseen. Hämeenkadulta etelään liikennöivät bussilinjat käyttävät reittinä Aleksanterinkatua.

Bussien kääntymistä ja ajolinjoja muuttuneilla reiteillä on testattu koeajoilla. Aleksanterinkadulta tullaan poistamaan pysäköintipaikkoja bussipysäkin rakentamista ja liikennejärjestelyjä varten. Yksityisautoilun rajoittamista Aleksanterinkadulla ei ole suunnitelmissa, mutta autoilijoiden suositellaan käyttävän varsinkin läpiajoliikenteelle muita reittejä. Pelastusajoneuvojen käyttämä reitti Aleksanterinkadulla on varmistettu ja katselmoitu yhteistyössä Pirkanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Raitiotieallianssi ja pelastuslaitos seuraavat Aleksanterinkadun liikennevaikutuksia töiden alkaessa, ja liikennejärjestelyjä voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Raitiotietyöt käynnistyvät tammikuussa useasta kohdasta

Hatanpään valtatien raitiotien rakentaminen aloitetaan tammikuun 2020 alussa, ja työt käynnistyvät kadulla useassa kohdassa. Ensimmäiseksi aidataan työalueet sekä poistetaan puita ja muokataan liikennejärjestelyjä töiden vaatimilla kohdilla. Sen jälkeen aloitetaan kaivutyöt sekä johto-ja putkilinjojen siirto pois tulevan radan alta. Myös linja-autoaseman tontilla aloitetaan raitiotien sähkönsyöttöaseman rakentaminen kaivutöillä sekä johto- ja putkisiirroilla.

Töitä Hatanpään valtatiellä tullaan tekemään myös yöaikaan ja talvella. Ensimmäiset työvaiheet ja liikennejärjestelyt kestävät arviolta toukokuun loppuun. Tavoitteena on, että Hatanpään valtatien rakentamistyöt välillä Hämeenkatu-Suvantokatu valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2021 joulukuuhun mennessä ja Suvantokatu–linja-autoasema-välillä syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Hatanpään valtatien raitiotietyöt aloitetaan tammikuussa
Hatanpään valtatien raitiotietyöt aloitetaan tammikuussa

Kulku yrityksiin ja kiinteistöihin järjestetään kaikissa työvaiheissa

Raitiotie toteutetaan Hatanpään valtatielle neljässä päävaiheessa. Rakentamisen kaikissa työvaiheissa kulkureitit Hatanpään valtatien kauppakeskuksiin, yrityksiin ja kiinteistöihin varmistetaan. Jalankulku opastetaan töiden aikana turvallisesti työmaiden ohi, ja Hatanpään valtatiellä ylityspaikkoja järjestetään säännöllisesti kortteliväleillä. Vaikka suojateiden ja kulkureittien paikka vaihtelee töiden edetessä, kulkureitit järjestetään toimiviksi kaikissa vaiheissa. Pyöräily ohjataan pois työalueelta, mutta reittejä tarkennetaan vielä myöhemmin.

Autoliikenne ja pysäköinti toimivat töiden aikana

Raitiotietöiden aikana autoliikenteessä tulee muutoksia lähinnä kaistamäärissä ja ajolinjoissa. Autoliikenne Hatanpään valtatiellä on yksisuuntainen pohjoisen suuntaan välillä Suvantokatu-Verkatehtaankatu.

Huoltoajo yrityksiin ja kiinteistöihin varmistetaan kaikissa vaiheissa rakentamisen aikana. Pääsy Hotelli Ilvekseen sekä Koskikeskuksen ja Ratinan pysäköintihalleihin toimii kaikissa työvaiheissa. Koskikeskuksen invapysäköinti ja taksipaikat sijaitsevat Suvantokadulla kuten nykyisinkin. Töiden aikana Hatanpään valtatien ajokaistoissa on kavennuksia ja ajolinjoissa muutoksia

Liikennejärjestelyt ja bussiliikenteen muutokset 6.1.2020 alkaen:

Hatanpään valtatie-Hämeenkatu:

• Töiden aikana linja-autoliikenne kulkee välillä Suvantokatu-Hämeenkatu vain yhteen suuntaan eli pohjoiseen

Hämeenkatu-Aleksanterinkatu-Hatanpään valtatie

• Aleksanterinkadulle tulee uusi pysäkki (Aleksanterinkatu 28) Verkatehtaankadun ja Otavalankadun väliseen kortteliin. Pysäkillä on katos.
• Pysäköintipaikkoja Aleksanterinkadun länsireunalta poistetaan kyseiseltä kohdalta ja katu ennallistetaan järjestelyjen päätyttyä.
• Linjat 2, 4Y, 5, 6, 10, 11, 12, 21, 25, 26, 27, 31, 33, 50 ajavat Hämeenkadulta Hatanpään valtatielle Aleksanterinkadun kautta. Pysäkit Koskipuisto E-G poistuvat käytöstä.

Suvantokatu:

• Sorin aukion pohjoisreunaan toteutetaan väliaikainen bussipysäkki, johon tulee kaksi pysäkkikatosta
• Bussilinjan 1 ajantasauspisteet sekä linjojen 4 ja 9 päätepysäkit siirretään Sorin aukiolle. Linjat eivät aja Koskipuistoon tai Keskustorille, jotta vältetään Hatanpään valtatien ja Aleksanterinkadun ruuhkaantuminen.
• Suvantokadun pohjoispuolelta välillä Aleksanterinkatu-Rautatienkatu poistetaan pysäköinti töiden ajaksi

Tuomiokirkonkatu:

• Tuomiokirkonkadulle ortodoksikirkon eteen toteutetaan väliaikainen bussipysäkki, johon tulee pysäkkikatos
• Tuomiokirkonkatu välillä Suvantokatu-Vuolteenkatu muutetaan yksisuuntaiseksi, etelään päin ajettavaksi.
• Linjan 1 uudet ajantasauspisteet ovat Sorin aukiolla. Pirkkalaan lähdetään Tuomiokirkonkadulta, pysäkiltä Sorin aukio, josta jatketaan Vuolteenkatua Hatanpään valtatielle. Kangasalan Vatialaan lähdetään Suvantokadulta, pysäkiltä Sorin aukio, josta reitti jatkuu Rautatienkatua Itsenäisyydenkadulle.