Raitiotieallianssi aloittaa Santalahdessa paalutustyöt raitiotiesillan rakentamiseksi – Sepänkadun sillalla yötöitä

Raitiotieallianssi aloittaa viikolla 11 uuden raitiotiesillan paalutustyöt Santalahden länsipäässä. Lisäksi Sepänkadun sillalla aloitetaan junaradan ja uuden sillan väliin siltatöiden ajaksi rakennetun suojaseinärakenteen purkaminen yöaikaan.

Rosenlewin raitiotiesillan paalutusta tehdään kevään aikana

Maanantaina 14.3. aloitetaan paalutustyöt Santalahden länsipäähän rakennettavan Rosenlewin sillan eli Paasikiventien ylittävän raitiotiesillan työmaalla. Paalutusta tehdään eri kohdissa siltapilareiden perustuksia varten. Töitä tehdään arkisin klo 7.00-18.00 välillä yhtäjaksoisesti kaikkiaan noin kymmenen viikon ajan. Osa paalutuksista voidaan joutua Paasikiventien vilkkaan liikenteen vuoksi tekemään myös yötyönä.

Ensivaiheessa paalutuksia tehdään päiväaikaan lyöntipaalutuksena Näsijärven puolella, ja sieltä siirrytään töiden edetessä Rantatien puolelle. Myöhemmin keväällä tehdään myös porapaalutusta, joka etenee samassa järjestyksessä. Töistä aiheutuu ympäristöön melua, mutta erillisiä liikennejärjestelyjä eivät päivällä tehtävät paalutustyöt edellytä. Yöaikaan tehtävät paalutukset alkavat tarvittaessa huhtikuun puolivälissä. Silloin Paasikiventiellä tehdään yöaikaan myös kaistajärjestelyjä. Yöaikaan tehtävistä paalutuksista tiedotetaan erikseen lähempänä töiden aloitusta. Yksi osuus paalutuksista tehdään tämänhetkisen arvion mukaan myös kesällä. Myös niistä tiedotetaan tarkemmin lähempänä töiden ajankohtaa.

Rosenlewin sillan paalutustöiden alueet ja alustavat aikataulut

Rosenlewin silta tulee ylittämään Paasikiventien lähtien Rantatien länsipäästä ja ulottuen Pölkkylänpuistoon, josta raitiotiereitti etenee Näsisaaren kautta kohti Hiedanrantaa ja Niemenrantaa. Sillasta tulee reilut 230 metriä pitkä silta pelkästään raitioliikenteen käyttöön. Siltaa kannattelee maatukien lisäksi viisi pilaria.

Päivitys paalutusten aikatauluun 28.3: Teräsbetonin lyöntipaalutus valmistuu viikolla 14. Porapaalutus alkaa viikolla 15 Näsijärven puolelta, ja viikolla 16/17 siirrytään Pispalanharjun puolelle, töiden kesto silloin noin viikko. Heinäkuussa paalutetaan vielä Paasikiventien keskellä viikon verran.

Sepänkadun sillalla suojaseinärakenteen purkua yötöinä

Sepänkadun sillalla tehdään rautatien ja sillan väliiin töiden ajaksi rakennetun suojaseinärakenteen purkua öisin. Työt alkavat sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 13.-14.3. ja kestävät kaikkiaan noin kolme viikkoa eli huhtikuun alkupuolelle. Töitä tehdään sunnuntain ja perjantain välisinä öinä junaliikenteen taukojen aikana klo 20.00 – 06.00 välillä. Töihin kuuluu ponttiseinän katkaisua sekä täyttötöitä maa-aineksella sillan vierellä. Töistä voi aiheutua melua lähikiinteistöihin. Työ tehdään yöaikaan, koska loput purkutyöt eivät ole päivällä mahdollisia Sepänkadun sillan alla kulkevan Helsinki-Tampere-Oulu pääradan sekä Tampereen ja Porin välisen vilkkaan junaliikenteen vuoksi.

Sepänkadun sillan alle siltatöiden ajaksi rakennetun suojaseinän yksi lohko purettuna

Palautteet:

Tampereen palvelupiste

sähköposti tampereenpalvelupiste@tampere.fi

puhelin 041 730 8168

Frenckellinaukio 2 B

postiosoite PL 487

33101 Tampere

avoinna ma – pe klo 9 – 16