Raitiotieallianssi tekee kiviaineksen murskausta Lahdesjärvellä

Raitiotieallianssi tekee maanantaista 21.10. alkaen raitiotien rakennustöihin liittyvää kiviaineksen murskausta Lahdesjärvellä osoitteessa Postitorvenkatu 2-6. Murskaustöitä tehdään noin 3-4 viikon aikana pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin klo 7.00-22.00.

Murskaustyöt tehdään mahdollisimman kaukana meluherkistä kohteista, lähimpiin yritys- ja teollisuuskiinteistöihin on matkaa noin 200-300 metriä. Materiaalien varastokasat pyritään sijoittamaan meluesteeksi melulähteen ja meluherkän alueen väliin. Pölynsidontaa tehdään tarvittaessa mm. kastelemalla ja melutilannetta seurataan desibelimittarilla.

Maa-aineksen murskausalue Lahdesjärvellä