Raitiotieallianssi tekee vesijohtotöitä Insinöörinkadulla

Vesijohtoverkoston tonttiliittymän rakentamisen vuoksi vedenjakelu on keskeytetty 23.5.2019 (torstai), klo 9.00 – 15.00 seuraavissa osoitteissa: Insinöörinkatu 43, 49, 47 ja 51.

Kiinteistöjä on tiedotettu asiasta erikseen.