Raitiotieallianssin heinäkuu: Tampereen oman Ratikan koeajoja – raitiotie- ja katutyöt jatkuvat suunnitellusti

Tampereen raitiotien osan 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) rakentaminen jatkuu edelleen aikataulussa ja budjetissa. Raitiotien kaksoisraidetta on asennettu reilut 15 kilometriä, kun myös Hatanpään valtatiellä on asennettu ensimmäiset kiskot Vuolteenkadun ja Suvantokadun liittymiin sekä Hämeenkadun päähän. Kaikkiaan kaksoisraidetta osalle 1 rakennetaan 15 650 metriä.

Ensimmäinen Tampereen Ratikka tullaan näkemään katuverkolla heinäkuun alussa, kun protovaunun koeajot varikon ja Turtolan välillä alkavat. Vaunulla tehdään koeajoja ensin aamuyöllä varikon ja Pohjois-Hervannan pysäkin välillä ja perjantaina osuudella Pohjois-Hervanta-Hallila-Turtola.   Yleisön toivotaan huomioivan turvallisuus koeajoja seuratessaan ja muistavan edelleen myös koronaviruksesta annetut viranomaisohjeet.

Testeissä käydään läpi kaikki ratatekniset osa-alueet ja vaunun yhteensopivuus. Kuva: Pasi Tiitola

Kesä-heinäkuun taitteesta eteenpäin Ratikka tulee olemaan pysyvä osa Tampereen liikennettä. Raitiovaunuja tulee syksystä alkaen lisää ja ensi kesänä kaupungissa liikennöi yhteensä 19 raitiovaunua. Raitiovaunuilla liikutaan koeajoissa liikennesääntöjen mukaisesti. Koska nyt suoritettavissa koeajoissa muuta liikennettä ei tarvitse pysäyttää, vaunu liikkuu ilman liikenteenohjaajia. Ratikkaan liittyvät liikennesäännöt kannattaa ottaa haltuun, ne löytyvät mm. Tampereen Ratikan sivuilta.

Koronavirus ei ole toistaiseksi vaikuttanut raitiotien rakentamisen etenemiseen, mutta virustilannetta seurataan edelleen tarkasti ja nopeisiin toimenpiteisiin on varauduttu, mikäli tilanne muuttuu.

Hankkeesta on nyt valmiina 87 prosenttia. Projektiaikaa on kulunut 79 prosenttia. Hatanpään valtatien töiden etenemistä seurataan erikseen. Hatanpään valtatien raitiotietöistä on valmiina 25 prosenttia ja projektiaikaa on kulunut 20 prosenttia. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Rakentaminen etenee kohti valmista

KESKUSTA

Hämeenpuistossa jatketaan Metson edustan liikenteenjakajien ja suojateiden kiveystöitä. Hämeenpuiston kaukokylmälinja on valmistunut.

Pirkankadulla tehdään kesäkuun lopusta alkaen raitiotietöiden valmistumiseen liittyviä loppuasfaltointeja yötöinä. Viikolla 27 tehdään nykyisten asfalttipintojen jyrsintää ja viikolla 29 alkavat päällystystyöt.Jyrsintöjen ja varsinkin asfaltointien aikana Pirkankadun liikenteessä on poikkeuksia ja bussiliikennettä joudutaan ohjaamaan kiertoreiteille. Asfaltointitöiden ja liikennejärjestelyjen kesto on 3-5 yötä, riippuen töiden etenemisestä. Auto-ja bussiliikennettä siirretään töiden aikana osittain Pirkankadun raitiotieosuuden päälle ja bussipysäkeille tulee muutoksia. Sotkankatu–Sepänkatu-välillä tehdään jalankulkuväylän korjaustöitä.

Kuvassa Pirkankadun valmista raitiotietä
Pirkankadulla tehdään heinäkuussa loppuasfaltointeja

Hämeenkadulla kiveystyöt ovat käynnissä Sokoksen edustalla ja Keskustorilla sekä itäpäässä Aleksanterinkatu–Koskikatu-osuudella. Myös Koskipuiston kohdalla on aloitettu kiveyspohjien teko. Hämeensillalla raidetyöt ovat edenneet suunnitellusti ja viimeisiä kiintoradelaattoja työstetään. Nupukiveystyöt etenevät raiteiden välissä Keskustorin suunnasta kohti Hatanpään valtatien liittymää.

Itsenäisyydenkadulla ISammonaukion raitiopysäkin hulevesijuoksutusta muuttavat työt on saatu valmiiksi. Tampereen Ratikka ja JCDecaux aloittavat Sammonaukion pysäkkikatosten asennuksen viikolta 27. Pysäkki kivetään valmiiksi elokuussa katosasennusten valmistuttua. Salhojankatu–Aaltosenkatu-välillä on muokattu reunakivilinjoja ja työ jatkuu Salhojankadun liittymän kohdalla heinäkuussa. Rautatien alittavassa tunnelissa tehdään asfaltointia heinäkuun alussa kadun eteläpuolella, jalankulku-ja pyöräilyväylän alueella. Rautatien alittavassa tunnelissa on rakennettu uutta jalankulku- ja pyöräilyväylää sekä asennettu raitiotien ajojohtimet suojakatokseen. Suojakatos on rakennettu, jotta siltaa voidaan myöhemmin uusia ilman raitioliikenteen keskeytystä. Lisäksi tunnelin seinälle tehdään parhaillaan myös taideteosta Ratikan taide -hankkeen toimesta. Tunneli avataan jalankulkijoille ja pyöräilijöille myöhemmin kesällä, kun vihertyöt uuden väylän ja rautatieaseman välisellä osuudella valmistuvat. Asematunnelin edustan kiveystyöt ovat valmistuneet.

Rautatienkadulla ja Itsenäisyydenkadulla valmistellaan loppuasfaltointeja viikosta 27 alkaen, jolloin tehdään kaivojen kansistojen piikkauksia yöaikaan. Viikolla 29 tehdään nykyisten asfalttipintojen jyrsintää yötöinä. Viikolla 31 eli heinäkuun lopulla tehdään asfaltointia yöaikaan Rautatienkadulla, Rautatienkadun/ Hämeenkadun/ Itsenäisyydenkadun liittymäalueella sekä Itsenäisyydenkadulla osuuksilla Rautatienkatu-Murtokatu ja Yliopistonkatu-Sammonaukio. Lisäksi päällystetään liittymäalueita Yliopistonkadulta sekä Salhojankadulta. Liikennejärjestelyistä ja bussiliikenteen muutoksista tiedotetaan lähempänä töiden ajankohtaa.

HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatiellä johto-ja putkisiirrot ovat valmistuneet, ja työmaalla on siirrytty kokonaisuudessaan katurakentamistöihin. Raitiotien ratapohjia ja katurakenteita tehdään nyt joka kohdassa työalueella. Heinäkuun lopulla Hatanpään valtatiellä tehdään useassa kohdassa radan päällysrakennetta eli valetaan kiintoraidelaattaa ja asennetaan kiskoja paikoilleen.

Kuva Hatanpään valtatien liikennejärjestelyistä Suvantokadun liittymässä
Hatanpään valtatiellä on siirrytty päällysrakennetöihin

Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymissä on kiertoliittymien muotoa ja sijaintia hieman muokattu radan päällysrakennetöiden etenemisen mukaan. Linja-autoaseman edustalle, maan alle rakennettavan sähkönsyöttöaseman holvi on valettu ja työt jatkuvat ympäristön täytöillä.

KALEVA

Rieväkadulla, Teiskontiellä ja Sammonkadulla on käynnissä ajojohdin- ja kaapelointitöitä. Kalevan alueella tehdään heinäkuussa pieniä viimeistelytöitä. Kekkosentien ylittävän sillan nurmirataosuudet sillan reunoille rakennetaan heinäkuussa. Kaikkien Kalevan alueen rakentamistöiden arvioidaan valmistuvan tämän vuoden aikana. Ajojohtimia asennetaan Tekunkadulle, Kuntokadulle ja Lääkärintielle vielä myöhemmin syksyllä ja talvella. Taysin pysäkkirakenne ja katokset Elämänaukiolla ovat valmistuneet, mutta valaistusta sekä, matkustajainformaatio- ja mainosjärjestelmiä pysäkille asennetaan myöhemmin.

Nurmirata vihertää Sammonkadulla
HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylän maisemointityöt ja nurmikylvöt Suutalassa sekä Kanjoninkadun ja Hervannan valtaväylän liittymässä ovat valmiit. Hervannan valtaväylällä tehdään vielä joitakin viimeistely- ja jälkitöitä. Ajojohtimien säätöä jatketaan vielä tarvittaessa.

Kuvassa Hervannan baanaa ja raitiotierataa
Hervannan valtavylän maisemointityöt ovat valmistuneet
HERVANTA

Hervannan alueella ovat valmistuneet Makkarajärvenkadun päällysrakennetyöt eli kiskot ja kiintoraidelaatta sekä Hervantajärven pysäkin kiveys. Lisäksi päällystystyö Hervantajärven pysäkin kohdalta on valmistunut. Ennen heinäkuuta valmistuvat pysäkkikaide sekä Lyyrapyrstön ylityskohdan kaiteen asennus. Nurmiradasta noin puolet on saatu valmiiksi. Lisäksi tehdään Sirrinkujan ja Lyyrapyrstön ylityskohtien kiveyksiä sekä Hervantajärven pyöräparkki. Sähköratapylväät pystytetään alueelle alkusyksystä ja ajojohtimet asennetaan marraskuussa. Tohtorinpuiston ja Makkarajärvenkadun raitiotie- ja kadunrakennustyöt valmistuvat tänä vuonna.

Raitiotie on jo luonteva osa Hervannan kaupunkinäkymää. Kuvassa Duon edustan katualuetta.
Raitiotie on jo luonteva osa Hervannan kaupunkinäkymää

Raitiotien länsiosasta päätös lokakuussa

Raitiotieallianssi on viimeistellyt osan 2 (Pyynikintori – Lentävänniemi ja Lielahti) rakentamiseen tähtäävää suunnittelua. Aineisto lähtee kaupungin päätöksentekoelimiin sekä lausuntokierrokselle elokuussa. Tampereen kaupunginhallitus on päättänyt, että raitiotien rakentaminen keskustasta länteen voidaan toteuttaa kahdessa vaiheessa. Kaupunginvaltuusto päättää lokakuussa raitiotien jatkamisesta Pyyninkintorilta Lentävänniemeen siten, että rakentaminen alkaisi osuudella 2A Pyynikintorilta Santalahteen ja jatkuisi osuudella 2B Santalahdesta Lentävänniemeen, kun Näsijärven järvitäytön luvat ovat lainvoimaiset. Rakentaminen osalle 2A alkaisi tällöin päätöksen jälkeen vuosien 2020 ja 2021 vaihteessa.

Havainnekuva raitiotiestä Sellupuistossa. Kuva: Tampereen kaupunki

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä sekä osan 2 suunnitelmien etenemisestä tiedotetaan rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Kuukausikirjeen muut kuvat: Wille Nyyssönen/Raitiotieallianssi