Raitiotieallianssin helmikuu: Näsisaaressa tehdään siltoja ja ratapohjaa, Hiedanrannassa jatkuvat sähkörata-asennukset

Työt Tampereen raitiotien osalla 2 eli Santalahden ja Lentävänniemen välillä etenevät edelleen hieman etuajassa, sillä töistä on nyt valmiina 81 prosenttia, kun projektiaikaa on kulunut 75 prosenttia.  

Näsisaaressa tehdään tulevan raitiotieradan pohjaa sekä putkitus- ja siltatöitä. Hiedanrannassa jatketaan ajojohdinten asennuksia sekä vesihuolto- ja maanrakennustöitä, ja Lentävänniemessä valmistaudutaan tulevaan rakennuskauteen. 

Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä ja osan 1 takuutöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka.

Rosenlewin sillan päällysrakennetyöt jatkuvat keväällä. Kuva: Wille Nyyssönen

Näsisaari

Näsisaaressa on käynnissä kaapelireittien, hulevesilinjojen ja kantavan kasvualustan rakentaminen. Pölkkylänsillalla on asennettu kaiteita, ja silta on viimeistelyjä vaille valmis taitorakennetöiden osalta. Pölkkylänsillan yhteyteen tulevan tukimuurikaukalon ensimmäiset seinälohkot valettiin tammikuun lopussa ja niiden muotteja puretaan helmikuussa. Lisää lohkoja valetaan helmikuun aikana.

Eteläisellä Hiedansillalla on rakennettu sillan valumuottia ja telinettä. Helmikuussa sillan kantta raudoitetaan, ja se valetaan myöhemmin keväällä. Joulukuussa valetun Näsisaaren paalulaatan siirtymälaattaa raudoitetaan ja laatta valetaan helmikuun aikana. Pohjoisen Hiedansillan päällysrakennetyöt aloitetaan keväällä. Näsisaaren töitä voi seurata Raitiotieallianssin livekamerasta

Pölkkylänsillan yhteyteen rakennetaan tukimuurikaukaloa. Kuva: Wille Nyyssönen

Hiedanranta

Rannan alueella on valettu Hiedansiltojen siirtymälaatta. Hiedanrannan sähkönsyöttöaseman käyttöönotto on valmistunut, ja asema luovutetaan tilaajalle eli Tampereen Raitiotie Oy:lle helmikuussa. Sellupuiston päädyssä on aloitettu ajojohdinten asennukset, joita tehdään Hiedanrannan alueella kevään ajan. Myös valaisimia on asennettu koko lohkon alueella. Maanrakennustyöt ovat käynnistyneet talvitauon jälkeen, ja helmikuussa Hiedanrannassa aloitetaan myös vesihuoltotyöt.

Ajojohdinten asennukset on aloitettu Sellupuiston päädystä. Kuva: Wille Nyyssönen

Lentävänniemi

Pyhällönpuistossa on tehty tammikuussa kaapelointeja. Lohkolla siivotaan varastoalueita ja valmistaudutaan tulevan rakennuskauden hankintoihin. Tänä vuonna rakennetaan loppuun Halkoniemenkatu ja Pyhällönpuisto sekä tehdään pinta- ja kiveystöitä. Pyhällönpuiston töitä voi seurata Raitiotieallianssin livekamerasta. 

Lentävänniemessä jatketaan rakentamistöitä myöhemmin keväällä. Kuva: Wille Nyyssönen