Raitiotieallianssin joulukuu: Ratatyöt hiljenevät talvella – rakentaminen jatkuu siltojen, ratajohtotöiden ja sähkönsyöttöasemien parissa

Raitiotien länsiosan rakentaminen on edennyt lähes puoliväliin. Pyynikintorin ja Santalahden välillä päällysrakennetyöt sekä suurin osa katutöistä ovat valmistuneet, ja osuudella jatketaan talven ajan ratajohtotöitä sekä sähkönsyöttöaseman kojeistoasennuksia. Santalahden länsipäässä jatkuu Rosenlewin sillan rakentaminen ja Hiedanrannassa työskennellään Ollinojansillan sekä sähkönsyöttöaseman parissa. Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella tehdään kadunrakennustöitä, joiden lisäksi alueella jatketaan sähkönsyöttöaseman rakentamista.

Raitiotien länsiosan töistä on valmiina 48 prosenttia ja projektiaikaa on kulunut 48 prosenttia. Raitiotien rakentamisen etenemisestä kerrotaan Raitiotieallianssin verkkosivuilla ja sosiaalisen median kanavissa. Raitiotietöitä tehdään tarvittaessa myös yöaikaan. Myös yötöiden ajantasaiset tiedot löytyvät Raitiotieallianssin verkkosivuilta.

Tampereen kaupungin urakkana toteutettu Näsisaaren täyttötyö saadaan valmiiksi lähiaikoina. Saari on osa länsiosan tulevaa raitiotiereittiä. Mikäli saaren painuma etenee suunnitellusti, pääsee Raitiotieallianssi Näsisaaren siltatöihin ensi kesänä. Saareen rakennetaan kolme siltaa: kaksi siltaa raitiotietä, jalankulkua ja pyöräilyä varten sekä yksi silta autoliikenteelle. 

Raitio- ja bussiliikenteestä sekä rakentamisen aikaisista poikkeusreiteistä löytyy lisätietoa Tampereen seudun joukkoliikenteen Nyssen kanavista. Tampereen Ratikasta ja Ratikan taiteesta kerrotaan Tampereen Ratikan kanavissa.

Santalahden länsipäässä jatketaan Rosenlewin sillan muotti- ja raudoitustöitä. Kuva: Kimmo Vallden/Raitiotieallianssi

RAKENTAMISTYÖT ALUEITTAIN

Santalahti

Sepänkadun katurakennustyöt valmistuivat marraskuussa ja uusi jalankulku- ja pyöräväylä avattiin käyttöön kadun itäpuolella. Sepänkadulla jatketaan talven aikana ratajohtoasennuksia.

Myös Paasikivenkadulla jatketaan ratajohtoasennuksia sekä sähkönsyöttöaseman laiteasennuksia. Paasikivenkadun päällysrakenne- eli sepeliratatyöt valmistuivat marraskuussa. Loput katutyöt eli etelänpuoleinen jalankulku- ja pyöräväylä sekä ajoradan lopullinen asfaltointi tehdään valmiiksi ensi keväänä.

Rantatiellä päällysrakenne- ja katurakennustyöt ovat valmistuneet Raitiotieallianssin 2A-osuudella eli Pyynikintori-Santalahti-välillä. Rantatien länsipäässä jatketaan Paasikiventien ylittävän Rosenlewin raitotiesillan rakentamista sekä katurakennustöitä. Lisäksi Rantatiellä tehdään ratajohtoasennuksia.

Paasikiventiellä on asennettu maantiekaiteita. Katu palautetaan joulukuussa kolmikaistaiseksi Santalahden rantasillasta keskustaan päin, kun myös eteläisin kaista tulee käyttöön.

Rosenlewin sillalla rakennetaan siltakannen muottia ja telinettä sekä kahdesta tukimuurista muodostuvaa siltakaukaloa. Kaukalomainen muuri mahdollistaa raitiotien nousemisen sillan päälle Rantatien ja Paasikiventien välisellä kapealla kaistaleella. Rosenlewin siltatyömaan vuoksi Paasikiventielle on asennettu korkeusrajoittimia, maksimikorkeudesta varoittavia helistimiä sekä telineaukkoja sillan alittavaa Paasikiventien liikennettä varten.

Santalahdessa jatketaan talven ajan ratajohtotöitä. Kuva: Sari Valjus/Raitiotieallianssi

Hiedanranta

Tehtaan raitiopysäkin kaapelireitit, salaojat sekä rakennekerrokset ovat valmistuneet, ja töitä jatketaan joulukuussa Sellupuistossa Niemen kartanon pysäkkialueella. Myös Hiedanrannan päällysrakennetyöt ovat valmistuneet tämän vuoden osalta, ja valmista kaksoisraidetta on rakennettu reilut 200 metriä. Sellupuiston painopenkere on saatu purettua ja alueella rakennetaan sähkönsyöttöaseman perustuksia. Näsisaaren länsipuolella aloitetaan vuodenvaihteessa painopenkereen rakentaminen toista sähkönsyöttöasemaa ja raitiolinjaa varten.

Ollinojansillan rakentaminen Sellupuistossa jatkuu joulukuussa sillan telineen parissa. Ollinojansilta tulee raitiotien sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön. Sillan alle tehdään murskepintainen puistokäytävä jalankululle ja pyöräilylle, uoma Ollinojalle, pieneläinpolku sekä luontopolku.

Hiedanrannassa työskennellään talvella Ollinojansillan sekä sähkönsyöttöaseman parissa. Kuva: Kimmo Vallden/Raitiotieallianssi

Lentävänniemi

Federleynkadulla on saatu valmiiksi päällysrakennetyöt. Kadulla jatketaan joulukuussa kaapeliputkituksia sekä Niemenrannan pysäkkialueen rakenteita, kuten sähkörata- ja valaisinperustoja sekä putkireittejä.

Kehyskadulla on käynnissä raitiotien sähkönsyöttöaseman talonrakentamistyöt. Kiertoliittymän alueella kivityöt ovat valmistuneet ja töiden ajaksi T-risteykseksi muutettu kiertoliittymä palautettiin marraskuussa käyttöön. Myös Kehyskadun päällysrakennetyöt ovat valmistuneet ja kadun liikennejärjestelyt on valmisteltu talvea varten.

Lielahdenkadulla jatketaan eteläpuolen kadunrakennusta. Lielahdenkadun raitiotieosuudesta on tehty noin 300 metriä, eli yli puolet. Loppuosuus Lielahdenkadun päällysrakennetöistä tehdään ensi kesänä.

Halkoniemenkadulla tehdään joulukuussa liikennejärjestelyt talvikuntoon. Pyhällönpuiston pysäkkialueella tehdään kantavaa kasvualustaa, kaapelisuojaputkituksia sekä vesihuoltotöitä.

Kehyskadun sähkönsyöttöasemalla jatketaan talonrakennustöitä. Kuva: Sari Valjus/Raitiotieallianssi