Raitiotieallianssin katurakennustyöt Hatanpään valtatiellä valmiit

Raitiotieallianssin katurakennustyöt Hatanpään valtatien alueella sekä Suvantokadulla ja Aleksanterinkadulla ovat valmistuneet. Hatanpään valtatien katurakenteet uusittiin raitiotien rakentamisen yhteydessä. Raitiotien rakentaminen Hatanpään valtatiellä alkoi tammikuussa 2020, ja se valmistui etuajassa kesällä 2021. Näin raitioliikenne koko osalla 1 (Pyynikintori-Hervanta, Tays-Sorin aukio) voitiin aloittaa 9. elokuuta 2021. Myös katurakennustyöt valmistuvat nyt etuajassa. Alkuperäisen aikataulun mukaan raitiotien piti valmistua vuoden 2021 loppuun mennessä ja katurakennustöiden ensi vuonna.

– Aikataulua pystyttiin kirimään sekä raitiotietöissä että katutöissä. Syynä tähän on onnistuminen varsinkin töiden suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Lisäksi talviolosuhteet maanrakennustöitä ajatellen olivat suotuisat alkuvuonna 2020 ja ratapohjat saatiin valmiiksi niin, että päällysrakennetyöt saatiin tehtyä vuoden 2020 aikana. Merkittävä tekijä oli myös hankintojen onnistuminen ja oikea-aikaisuus haastavasta korona-ajasta huolimatta, Raitiotieallianssin projektipäällikkö Sari Valjus toteaa.

Hatanpään valtatien raitiotie valmistui ja raitioliikenne alkoi elokuussa 2021. Katurakennustyöt valmistuivat 27.10.2021

Hatanpään valtatietä uusittu 700 metriä

Hatanpään valtatien uusitun osuuden pituus on noin 700 metriä. Katu on uusittu käytännössä seinästä seinään, mikä kattaa kaikki kadun pintarakenteet sekä niiden alapuolisen kunnallistekniikan eli vesi-, jätevesi- ja hulevesiputket sekä eri operaattoreiden tietoliikenne- ja puhelinkaapelit.

– Katupinnoissa on käytetty nupukiveä ja graniittilaattaa Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä sekä asfalttibetonia ja betonikiveä Verkatehtaankadun eteläpuolella. Kivityöt Hatanpään valtatielle on tehty perinteisesti käsityönä, kertoo Hatanpään valtatien lohkopäällikkö Lasse Kivekäs Raitiotieallianssista.

Hatanpään valtatien itäpuolen jalankulkuolosuhteita on parannettu

Katualueen leveys vaihtelee noin 27 ja 45 metrin välillä. Raitiotie kulkee koko kadun matkalta katualueen keskellä. Raitiotien kaksoisraiteen päällysrakennetyyppi on Hatanpään valtatiellä kiintoraide, jonka pintarakenne on asfalttia, graniittikiveystä ja betonikiveystä. Raitiotiekaistan leveys vaihtelee kuuden ja kahdeksan metrin välillä.

Hatanpään valtatien raitiotiepysäkki sijaitsee Sorin aukion kohdalla. Pysäkillä on reunalaiturit, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma esteetön pysäkkilaituri. Molempien pysäkkilaiturien leveys on 3,5 metriä ja pituus 47 metriä. Linja-autoaseman pihapiiriin, maan alle, on rakennettu raitiotien sähkönsyöttöasema.

Sorin aukion raitiopysäkki

Hatanpään valtatielle on asennettu 40 yhdistettyä sähkörata- ja valaisinpylvästä. Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä pylvästyyppi on samaa kierteistä ristikkopylvästä kuin Hämeenkadulla. Ajojohdinta Hatanpään valtatielle on asennettu noin 1,5 kilometriä.

Uusi pyörätie ja ylityspaikka Hatanpään valtatielle

Hatanpään valtatiellä jalankulkuyhteyksiä on parannettu muokkaamalla ja lisäämällä suojateitä sekä uusi ylityspaikka Otavalankadun kohdalle. Hatanpään valtatien ylittävät suojatiet ovat noin 5-6 metriä leveitä ja ne sijaitsevat Hämeenkadun, Verkatehtaankadun, Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymissä sekä kauppakeskus Ratinan kohdalla. Pyöräreiteillä on suojatien vieressä ylityspaikka pyöräilijöille. Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymien suojateillä on myös valo-ohjaus.

– Hämeenkadulta linja-autoasemalle on rakennettu kaksisuuntainen, kolme metriä leveä uusi pyörätie sekä jalankulkuväylä kadun länsireunaan Lasse Kivekäs toteaa.

Hatanpään valtatien länsipuolella on uusi pyörätie ja jalankulkuväylä.

Hatanpään valtatien itäpuolen kävelyolosuhteita on parannettu leventämällä jalankulkuväylää, mikä mahdollistaa myös terassialueiden laajentamisen. Sorin aukion kohdalle on itäreunaan rakennettu uusi eroteltu viisi metriä leveä jalankulku- ja pyöräilyväylä. Tämä otetaan käyttöön Vuolteenkadun rinnakkaisen työmaan valmistumisen myötä.

Otavalankadun kohdalla on uusi kadun ja raitiotien ylityspaikka. Ylityspaikka poikkeaa suojateistä väistämisvelvollisuuden osalta, sillä ylityspaikalla jalankulkija ja pyöräilijä väistävät Ratikkaa ja autoliikennettä. Suojatiellä raitiovaunu ja autoliikenne väistävät jalankulkijaa.

Uusi ylityspaikka Otavalankadun kohdalla on merkitty tarroin

Autoliikenteelle uudet ajokaistat

Hämeenkadun ja Verkatehtaankadun välillä ajoradalla on yksi kaista kumpaankin suuntaan ns. sekaliikennekaistana. Bussipysäkit sijaitsevat Hatanpään valtatien itä- ja länsireunoilla. Välillä Verkatehtaankatu–Suvantokatu kaistoja on kolme, joista keskimmäinen kaista on varattu pelkästään raitiotieliikenteelle.

Suvantokadun ja Vuolteenkadun välisellä osuudella ajokaistoja on kaksi kumpaankin suuntaan, ja pohjoiseen menevien bussien pysäkit sijaitsevat itäreunalla. Vuolteenkadun eteläpuolella ajokaistoja on samoin muutettu kahdeksi kaistaksi kumpaankin suuntaan. Etelään menevien bussien pysäkki sijaitsee linja-autoaseman edustalla.

Ajokaistoja on muokattu raitioliikenteen mahdollistaviksi

Hatanpään valtatien taksitolppa pysähtymispaikkoineen on siirretty Suvantokadulle invapysäköinnin viereen Koskikeskuksen eteläpuolelle.

Liittymäalueita muokattu

Hämeenkadun sekä Aleksanterinkadun ja Suvantokadun liittymäalueet on muotoiltu uudelleen raitiotieliikenteelle sopiviksi. Aleksanterinkadun pysäköintiä on muutettu niin, että Otavalankadun ja Suvantokadun väliltä kadunsuuntaiset paikat on poistettu ja vinopysäköintialueesta on poistettu noin puolet paikoista.

Suvantokadun uusittua liittymäaluetta

Raitiotien rakentamisen yhteydessä toteutetut katutyöt 2020-2021:

• pitkittäissuuntaisten johtojen ja putkien siirto pois raitiotien alta
• kadun alla kulkevien poikittaisten putkilinjojen asentaminen suojaputkiin
• katujen rakennekerrosten uusiminen ja massanvaihto
• uudet vesi-, viemäri- ja hulevesiputket
• uusia hulevesijärjestelmiä, jotka yhdistetty kiinteistöjen rännireitteihin
• uudet kaapelireitit raitiotien pysäkille sekä puhelin-ja nettioperaattoreille
• uudet valaisin-ja sähköratapylväät sekä niiden perustukset maan alle
• uudet liikennevalot liittymäalueille ja suojateille
• uudet katupuut uudentyyppiselle kantavalle kasvualustalle
• uusittu puistoalue (Ratinanlinnanpuisto) Hatanpään valtatien ja Aleksanterinkadun liittymässä
• uudet asfalttipinnat ja kiveykset kaduille, ajoradalle ja jalkakäytäville/pyöräilyväylille
• vanhojen vesihuolto- ja kaapelikaivojen sovittaminen uusiin kiveysalueisiin
• kaapelikaivojen uusiminen
• yhteistyössä kiinteistöjen kanssa talojen korjaustöitä, vesieristyksiä, kiinteistöjen kynnyskorkeuden sovituksia uuteen kiveykseen, taloyhtiöiden vesi- ja viemäriputkien sekä kaapelien liittämisiä kadun rakenteisiin
• uusi pyöräväylä Hatanpään valtatien länsireunaan

 

Kuvat: Wille Nyyssönen ja Kimmo Vallden/Raitiotieallianssi