Raitiotieallianssin maaliskuu: Kevään myötä raitiotien rakentaminen vilkastuu kaikilla työmailla – Näsisaaressa maaliskuussa sillan valutöitä

Tampereen raitiotien osalla 2 eli Santalahden ja Lentävänniemen välillä edetään kohti valmista etuajassa, sillä töistä on nyt valmiina 82 prosenttia, kun projektiaikaa on kulunut 76 prosenttia.

Näsisaaressa on talven ajan rakennettu raitiotieradan pohjaa sekä tehty putkitus- ja taitorakennetöitä. Hiedanrannassa on käynnissä ajojohdinasennukset sekä vesihuoltotyöt. Lentävänniemessä on talven aikana täydennetty teknisiä aineistoja sekä valmistauduttu tulevaan rakennuskauteen.

Pölkkylänsilta ja siihen liittyvä tukimuurikaukalo ovat edenneet talven aikana. Kuva: Wille Nyyssönen

Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä ja osan 1 takuutöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka.

Santalahti ja Näsisaari

Näsisaaressa on läpi talven tehty sähkörataperustoja, kaapelireittejä, kantavia kasvualustoja ja hulevesilinjoja. Nämä työt jatkuvat maaliskuussa ja lisäksi siltatyöt etenevät hyvällä tahdilla. Pölkkylänsillan yhteyteen tulevan tukimuurikaukalon seinälohkot on valettu. Seinämuottien purkaminen on käynnissä. Pohjoisella Hiedansillalla on asennettu liikuntasaumalaitteita. Eteläisellä Hiedansillalla kannen raudoitustyöt ovat valmistuneet ja sillan kannen valua valmistellaan maaliskuun loppupuolelle. Siltatyöt Näsisaaressa valmistuvat kesän aikana.

Näsisaaren töitä voi seurata Raitiotieallianssin livekamerasta.

Hiedanranta

Hiedanrannassa aloitettiin helmikuussa vesihuoltotöitä, joita jatketaan maaliskuussa. Maaliskuussa aloitetaan myös viimeisten kaapelireittien ja radan rakennekerroksien rakentaminen. Sellupuiston ja Nottbeckinaukion välillä on tehty sähköratatöitä ja ajojohtimen asennusta. Ne jatkuvat kevään ajan koko Hiedanrannan lohkon alueella.

Hiedanrannassa ja Sellupuistossa tehdään kevään ajan sähköratatöitä. Kuva: Marja Merta

Lentävänniemi

Lohkolla on täydennetty teknistä laatu-ja luovutusaineistoa ja valmistauduttu tulevan rakennuskauden hankintoihin. Tänä vuonna rakennetaan loppuun Halkoniemenkatu ja Pyhällönpuisto sekä tehdään pinta- ja kiveystöitä.

Halkoniemenkadun ja Pyhällönpuiston työt käynnistyvät kevään aikana. Kuva: Wille Nyyssönen