Raitiotieallianssin maaliskuu

Pakkasista ja penkkareista huolimatta raitiotien rakentaminen on jatkunut. Hämeenkadulla töitä tehdään jo useammassa kohtaa molemmin puolin koskea ja siltatyöt Hervannan valtaväylän varrella näkyvät hyvin maastossa. Rakentaminen on aloitettu myös Taysin luona.

penkkarit
Penkkariajot kulkivat raitiotietyömaan ohi Hämeenkadulla 15.2.

 

Maaliskuu

Maaliskuussa tehdään merkittäviä liikennejärjestelyjä tulevaa rakennuskautta varten keskustassa ja Hervannassa. Raatihuoneen edessä valmistellaan säätilan salliessa 19.3. voimaan tulevia joukkoliikennemuutoksia. Idästä länteen liikennöivä bussiliikenne alkaa kiertää Raatihuoneen edestä Puutarhakadulle. Joukkoliikenteen muutokset tarvitaan tänä vuonna Hämeenkadun länsipäässä tehtävien raitiotietöiden vuoksi ja ne jatkuvat ainakin vuoden lopulle. Hervannassa Orivedenkadun ja Opiskelijankadun väli suljetaan liikenteeltä 19.3. kesän lopulle asti. Samoin Lindforsinkadun ja Teekkarinkadun väli suljetaan liikenteeltä 19.3. vuoden lopulle asti. Tampereen seudun joukkoliikenne tiedottaa tarkemmin joukkoliikenteen muutoksista keskustassa ja Hervannassa.

Keskusta

Pirkankadulla jatketaan jätevesilinjan siirtoa. Hämeenkadulla Raatihuoneen luona valmistellaan työnaikaisia liikennejärjestelyjä rakentamalla bussipysäkkejä, asfaltoimalla joukkoliikennekaistaa sekä järjestelemällä jalankulun ja pyöräilyn reitit.
Hämeensillan länsipuolella on aloitettu vesijohdon ja sadevesilinjan siirtotyöt. Hämeenkadun itäpäässä Tuomiokirkonkadun ja Aleksanterinkadun välillä sekä Rautatienkadun risteyksessä siirretään vesihuoltolinjoja ja tehdään kaapeliputkituksia. Itsenäisyydenkadulla jatkuvat Attilan tukimuurin muutostyöt.

Kaleva

Teiskontien ABC:n kohdalla poistetaan alikulun pontit, täytetään ja tasataan maat. Rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt puretaan kuun puolivälin jälkeen. Alueella asennetaan tämän jälkeen vielä mm. sadevesikaivoja. Liisanpuiston kohdalla tehdään kaukolämpölinjaa kadun ali.
Sammonkadulla tehdään useassa kohtaa sadevesilinjojen poikittain kadun ali. Tursonkadun ja Sarvijaakonkadun välillä tehdään keskikaistoilla ratapohjia. Sammonkadun eteläreunalla viimeistellään jalkakäytäviä. Kaupinkadulla ja Kaalamonaukiolla tehdään kaukolämmön poikituksia ja Kaalamonaukiolla rakennetaan myös paalulaattaa. Kaupinkatu palaa läpiajattavaksi heinäkuussa. Rieväkadulla tehdään maaleikkauksia ja sähkörataperustuksien pohjia. Kuntokadulla Ensitien kohdalla rakennetaan ratapohjia ja salaojituksia.

Kuntokatu
Kuntokadulla aloitettiin radan rakentaminen helmikuun lopussa.

Hervannan valtaväylä

Suutalassa rakennetaan louhepengertä. Laulunsillalta etelään tehdään maaleikkausta. Hallilassa tehdään rumputöitä. Pehkusuonkadun ja Hervannan kanjonin välillä ovat käynnissä louhintatyöt.
Valtatie 9:n ylittävän Vackerin sillan työmaalla tehdään muotituksia. Työmaalle nostetaan teräspalkkeja öisin valtatien yli. Hervannan kanjonin ylittävän Koivusenojan ratasillan rakentamista valmistellaan ja alueen kuntoilureitit on suljettu rakentamisen ajaksi.

Vackerin sitatyömaa
250 metriä pitkä Vackerin ratasilta ylittää valtatie 9:n ja on tulevan raitiotien pisin silta.

Hervanta

Kunnallistekniikan työt ja niihin liittyvä louhinta jatkuvat Insinöörinkadulla välillä Orivedenkatu-Opiskelijankatu. Kauppakeskus DUO:n kohdalle Hervannan valtaväylän puolelle rakennetaan väliaikainen bussipysäkki työnaikaisia liikennejärjestelyjä varten.  Lindforsinkadun ja Ahvenispolun välillä jatkuvat vesihuoltolinjan työt. Atomipolulla tehdään kaapelisuojaputkituksia ja ratapohjaa.
Insinöörinkadun eteläpään suojateltassa on valettu maaliskuun alussa kohdan viimeinen kiintoraidelaatta ja teltan purkaminen on aloitettu.
Hervannan sähkönsyöttöaseman kaapelointityöt tehdään maaliskuun aikana.
Hermiankadulla jatkuvat talvitauon jälkeen  louhintatyöt ja ratapohjan teko. Tohtorinpuistossa tehdään massanvaihtoja sekä asennetaan rumpuja ja ratajohtoperustuksia.

Hervannan teltta
Insinöörikadun teltassa tehtiin vaihdealueen töitä lämpimässä.

 

Varikko

Varikolla on tehty töitä täydellä miehityksellä pakkasesta huolimatta. Louhintatyöt etenevät suunnitellusti ja kallion lakipiste on jo ohitettu. Varikon kahdella murskauslaitoksella hankkeella on täysin omavarainen kivenmurskaustuotanto.

Osa 2

Raitiotien osan 2 keskustasta Lentävänniemeen suunnittelu on käynnissä. Parhaillaan Raitiotieallianssi valmistelee Rantatien katusuunnitelmaa.

 

Kelien salliessa Tampereen raitiotien toinen rakentamiskausi aloitetaan täydellä teholla maalis-huhtikuussa.