Raitiotieallianssin syyskuu: painopenkereen purku Näsisaaressa alkaa – raitiotien rakentaminen Santalahden ja Lentävänniemen välillä on kesän aikana edennyt suunnitellusti

Tampereen raitiotien osan 2 työt ovat kesän aikana edenneet suunnitellusti Santalahdessa, Näsisaaressa, Hiedanrannassa, Niemenrannassa sekä Lentävänniemen alueella. Kesän aikana on tehty katurakennus- ja päällysrakennetöitä kaikilla lohkoilla, ja näitä töitä jatketaan myös alkusyksynä. Santalahdessa sekä Näsisaaressa Pölkkylänsillan ja Hiedansiltojen työt etenevät, ja lisäksi Näsisaaressa aloitetaan syyskuussa myös painopenkereen purkaminen tulevalta ratalinjalta.

Raitioliikenne Pyynikintorin ja Santalahden välillä aloitettiin onnistuneesti 7. elokuuta.

Syyskuussa tehdään raitiotien sepelirataosuuksien tukemista tukemiskoneella sekä Hiedanrannan alueella että Lentävänniemessä. Lisäksi sepeliradan tuentaa tehdään raitiotien osalla 1, Taysin alueella ja Hervannassa Tohtorinpuistossa. Näistä töistä aiheutuu muutamia muutoksia raitioliikenteeseen, joista tiedotetaan tarkemmin erikseen sekä Raitiotieallianssin että Nyssen toimesta.

Raitiotien osan 2 töistä on valmiina nyt 68 prosenttia kun projektiaikaa on kulunut 65 prosenttia. Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka.

Santalahti ja Näsisaari

Näsisaaressa alkavat syyskuun alussa saareen kasatun ylimääräisen kiviaineksen eli painopenkereen purkutyöt. Painopenger on rakennettu saaren keskiosalle, jotta alue painuisi ja tasoittuisi nopeammin raitiotien rakentamista varten. Painopenkereen purkaminen voidaan aloittaa Pölkkylänniemen päästä eli Näsisaaren itäreunasta, jossa raitiotien tuleva rakennuspohja on painunut tarpeeksi. Siltojen osuudelta painopengertä on purettu jo aiemmin. Saaren painumista on seurattu vuoden ajan, ja Hiedanrannan puolella saaren länsipäässä seuranta jatkuu vielä ainakin kuukauden.

Näsisaaren peruskorkeus on nyt noin kaksi metriä järven pinnasta, ja päälle kasattu penger on korkeimmillaan noin kuusi ja puoli metriä. Pengertä puretaan noin kolme ja puoli metriä matalammaksi ennen raiteiden rakentamista. Alkavan syksyn ja ensi talven aikana purettavaa kiviainesta käytetään saaren laajentamiseen. Jäljelle jäävä aines tasataan tulevan raitiotieradan viereen.

Hiedansilltojen työt etenevät. Kuva: Raitiotieallianssi/Niklas Salmela

Santalahden länsipäässä jatkuvat päällysrakenne- ja siltatyöt. Näsisaaren itäpuolelle rakennettavalla Pölkkylänsillalla on tavoitteena valaa sillan kansirakenteet alkusyksyn aikana. Hiedansilloilla telinetyöt ovat parhaillaan käynnissä ja syyskuussa aloitetaan raudoitusten tekeminen. Lisäksi syyskuun lopulla Näsisaaressa alkavat uuden tukimuurin paalutustyöt, jotka jatkuvat lokakuun puoliväliin. Näsisaaren siltatöitä voi seurata Raitiotieallianssin livekamerasta.

Rantatien länsipään liittymä Paasikiventieltä on palautettu takaisin entiselle paikalleen ja ajorata kulkee nyt uuden Rosenlewin sillan alta. Paasikiventien asfaltoinnit ovat loppuvaiheessa ja syyskuun alussa viimeistellään ajoratamaalaukset. Lisäkaistan työt valmistuvat lopullisesti syyskuun aikana. Syksyn aikana myös Rantatien länsipään jalankulku- ja pyöräliikenne ohjataan lopulliselle paikalleen tulevan kiertoliittymän kautta, jolloin Pispalanharjun sivua kulkeva väliaikainen jalankulku- ja pyöräväylä poistuu käytöstä. Rantatien länsipäässä sekä Rosenlewin sillalla jatketaan syksyllä vielä ratatöitä, ja syyskuussa alkavat myös sillan valaistuksen asennukset.

Hiedanranta

Hiedanrannassa pysäkkialueiden rakentaminen on edennyt suunnitellusti tulevalla Hiedanrannan vaihtopysäkillä, Tehtaan pysäkillä sekä Sellupuistossa sijaitsevalla Niemen kartanon pysäkillä. Syksyn aikana pysäkeillä tehdään kiviasennuksia. Syyskuussa aloitetaan kiveystyöt myös Nottbeckinaukiolla, ja lisäksi asennetaan reunakiviä Tehdaskartanonkadun alueelle. Syyskuun alkupuolella Tehdaskartanonkadulla asfaltoidaan ja liikenne siirretään lopulliselle linjalleen. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille ovat edelleen käytössä työnaikaiset kiertoreitit sekä raitiotietöiden että Hiedanrannan alueella tehtävien muiden rakentamistöiden vuoksi. Hiedanrannan päällysrakennetyöt jatkuvat syyskuussa mm. sepelirata-alueiden tukemisella. Sellupuiston sähkönsyöttöasemalla aloitetaan käyttöönotto syyskuun aikana. Hiedanrannassa on tavoitteena aloittaa loppuvuodesta myös raitiotien sähköratatyöt, eli sähköratapylväiden varustelu ja ratajohdon asennukset.

Kiintoraidelaatan valutöitä Hiedanrannassa. Kuva: Raitiotieallianssi/Lauri Laitila

Lentävänniemi

Niemenrannan ja Lentävänniemen alueella jatketaan syyskuussa kiveystöitä, asfaltointeja sekä ajojohdinasennuksia. Kehyskadulla ja Lielahdenkadulla on elokuun lopulla otettu käyttöön muutamia uusia liikennejärjestelyjä jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Kehyskadulla ja Federleynkadulla aloitetaan syyskuussa katupuiden istutus, ja katurakentamistyöt näillä osuuksilla viimeistellään tämän vuoden aikana, lukuunottamatta jalankulku- ja pyöräväylän osuutta Kehyskadun itäpuolella. Se saadaan käyttöön myöhemmin, kun kohdalle talotyömaan toimesta rakennettava tukimuuri valmistuu. Raidetyöt ovat käynnissä vielä Lielahdenkadun ja Pyhällönpuiston välillä, ja syyskuussa tehdään myös sepelirataosuuksilla sepeliradan tuentaa. Pyhällönpuistossa jatkuu kuljettajien taukotilan rakentaminen, ja Pyhällönpuiston raitiopysäkillä tehdään syyskuussa lisäksi asfaltointitöitä.

Niemenrannanaukion kiveystyöt valmistuvat syksyn aikana. Kuva: Raitiotieallianssi/Sini-Maaret Sahinsaari