Raitiotieallianssin toukokuu käynnistää jälleen raitiotien ratatyöt

Tampereen raitiotien osan 2 työt ovat kevään myötä vilkastuneet kaikilla työmaalohkoilla eli Santalahdessa, Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä. Projektiaikaa on kulunut 57 prosenttia ja töistä on valmiina saman verran.

Näsisaareen johtavan Pölkkylänsillan porapaalutukset on saatu valmiiksi ja sillan rakentaminen etenee suunnitelmien mukaisesti. Paasikiventien ylittävän Rosenlewin ylikulkusillan kansi saatiin valettua huhtikuussa. Hiedanrannasta Näsisaareen johtavien Hiedansiltojen valmisteleviin töihin ryhdytään toukokuun puolivälissä. Silloin alkaa louheen poisto siltojen työalueilta Hiedanrannan puolella.

Rosenlewin ylikulkusiltaa valettiin huhtikuussa Kuva: Wille Nyyssönen

Ratatyöt käynnistyvät toukokuussa kaikilla työmaalohkoilla. Tällä hetkellä osan 2 raidetöistä on valmiina noin puolet, ja loput raiteet Näsisaaren osuutta lukuunottamatta asennetaan tänä vuonna.

Raitiotien sähkönsyöttöasemilla työt jatkuvat eri vaiheissa. Paasikivenkadun ja Kehyskadun asemat ovat valmiit, Sellupuistossa ovat käynnissä kojeistoasennukset ja Hiedanrannassa etenevät aseman talonrakennustyöt.

Raitiotien liikennöinti Pyynikintorin ja Santalahden välillä käynnistyy kesällä tehtävien koeajojen jälkeen 7. elokuuta.

Raitiotien osalla 1 jatketaan vielä toukokuun ajan sähköradan muutostöitä, jotka toteutetaan takuutöinä.

Rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka.

Santalahti

Santalahdessa Pölkkylänsillan työt jatkuvat toukokuussa maatukien rakentamisella. Rosenlewin sillalla aloitetaan valun kuivumisen jälkeen sillan jännitystyöt ja sen jälkeen on vuorossa muotin purku, jota tehdään yöaikaan. Yötöistä aiheutuu muutamia kaistajärjestelyjä Paasikiventielle.

Katu- ja maanrakennustyöt ovat käynnistymässä Santalahden työmaalohkolla. Sepänkadulla jatkuvat ajojohdinten asennukset vielä toukokuussa. Paasikivenkadulla on huhtikuussa tehty viheralueiden viimeistelytöitä ja sähkönsyöttöasemalla viimeisiä kaapelointeja. Toukokuussa käynnistyy Paasikivenkadun eteläpuolen jalankulku- ja pyöräväylän viimeistely ja väylä otetaan käyttöön kesän aikana. Rantatiellä on rakennettu hulevesilinjaa ja lisäksi tehdään Santalahti–Lentävänniemi -osuuden ratapohjaa, jossa myös ensimmäiset ratatyöt on tarkoitus aloittaa toukokuun aikana. Paasikiventien pohjoispuolella rakennetaan hulevesi- ja kaapeliputkituksia, ja tulevan lisäkaistan osuudella alkavat vapun jälkeen keskikaistan alueen massanvaihtotyöt. Näsisaaressa tehdään myös Pölkkylänsiltaan liittyviä maanrakennustöitä.

Porapaalujen valutöitä Pölkkylänsillan työmaalla. Kuva: Raitiotieallianssi/Jaakko Sinisalo

Hiedanranta

Hiedanrannassa aloitetaan ratatyöt toukokuun alussa. Ollinojan sillan valu valmistui maaliskuussa ja nyt sillalla on käynnissä päätyjen pontitus, jonka jälkeen tehdään loput sillan täyttötyöt ja siirtymälaatan pohjat rataa varten.

Tehtaan pysäkkialueen sekä Tehdaskartanonkadun kunnallistekniikan rakentaminen jatkuu. Hiedanrantaan tulevan vaihtopysäkin hulevesityöt ovat valmistumassa, ja liittymäalueelle on tehty terässuojapoikituksia. Nottbeckinaukion sekä liittymän välille rakennetaan salaojia ja kaapelipoikituksia, ja myös kaapelireittien rakentaminen aukiolta Näsijärven rantaan on alkamassa. Tehdaskartanonkadulla on tehty hieman liikennejärjestelyjä, kun katua on siirretty sijansa verran Sellupuiston suuntaan. Järjestelyjen kesto on toukokuun alkupuolelle.

Kiskojen kumitusta Hiedanrannassa huhtikuun lopulla. Kuva: Jenni Parikka/Raitiotieallianssi

Lentävänniemi

Myös Lentävänniemen ratatyöt alkavat toukokuun alkupuolella. Tänä vuonna tehdään loput Lielahdenkadun raitiotieradasta, Halkoniemenkadun osuus sekä Pyhällönpuiston päätepysäkkialue, joille tehdään ensin ratapohjia. Kevään ja kesän aikana jatketaan katurakennustöitä, ja erilaisia kiveystöitä tehdään kaikilla raitiotiekaduilla. Toukokuun aikana tehdään myös katuosuuksien asfaltointia, joihin liittyy muutamia liikennejärjestelyjä. Federleynkadulla, Niemenrannan pysäkillä, ovat käynnissä paasikiviasennukset. Niemenrannanaukiolla tehdään kalusteasennuksia ja tuleville katupuille kantavaa kasvualustaa sekä lisäksi on valettu tulevan Ratikan taiteen taideteoksen perustus. Tampereen Ratikka kertoo taideteoksesta lisää toukokuun aikana.

Kehyskadulla autoliikenne on siirretty kadun itäreunaan välillä Niemenrannan puistokatu–Suvialankaari. Liikennejärjestelyn kesto on arviolta kesäkuulle ja sen aikana tehdään mm. raitiotiekiskojen hitsauksia. Lisäksi Kehyskadulla tehdään kiveys- ja asfaltointitöitä. Lielahdenkadulla tehdään betonikiveyksiä sekä eteläpuolen ajoradan ja jalankulku- ja pyöräväylän asfaltointeja. Toukokuussa istutetaan myös uusia katupuita Kehyskadulle ja Lielahdenkadulle, ja nurmirataosuuksilla tehdään nurmiradan multauksia ja kylvöjä.

Pyhällönpuistossa on aloitettu raitiotien päätepysäkin rakentamistyöt. Niihin liittyen Pyhällönpuiston jalankulkureitteihin on tehty muutoksia. Työmaan poikki kulkenut väylä on suljettu ja jalankulku on ohjattu työmaan kiertävälle reitille. Liikennejärjestely on pitkäkestoinen. Pyhällönpuiston päätepysäkin töiden etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin live-kamerasta

Paasikivien asennusta Federleynkadulla. Kuva: Jenni Parikka/Raitiotieallianssi