Raitiotieallianssin viimeinen rakentamisvuosi käynnissä – työt valmistuvat vaiheittain, Näsisaari valmis loppusyksyllä

Tampereen raitiotien rakentaminen Santalahden ja Lentävänniemen välillä etenee hieman etuajassa kohti valmista. Tällä hetkellä koko raitiotien länsiosan töistä on valmiina 84 prosenttia, kun projektiaikaa on kulunut 79 prosenttia. Kevään myötä rakentaminen vilkastuu kaikilla rakentamislohkoilla eli Santalahdessa, Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä. Raitiotietyöt valmistuvat tämän vuoden aikana vaiheittain ja kaikki työt ovat valmiit vuoden 2024 lopulla. Raitioliikenne Lentävänniemeen alkaa 7. tammikuuta 2025.

”Nyt viimeisenä vuonna rakentamistyöt painottuvat Näsisaareen, vaikka toki myös Hiedanrannassa ja Lentävänniemessä on vielä useita työvaiheita jäljellä. Rakentamista on tehty läpi talven, ja esimerkiksi siltatyöt Näsisaaressa ovat edenneet erinomaisesti. Ne tulevat valmistumaan jo kesällä,” projektipäällikkö Timo Kuusela Raitiotieallianssista kertoo.

Näsisaaressa on siltojen ja muiden taitorakennekohteiden lisäksi rakennettu talven aikana tulevan raitiotieradan pohjaa sekä tehty kunnallistekniikan töitä kuten hulevesilinjoja ja kaapelireittejä.

”Varsinaiset ratatyöt eli päällysrakenteen rakentaminen päästään näillä näkymin aloittamaan toukokuussa”, Timo Kuusela arvioi.

Eteläisen Hiedansillan valu 20.3.2024. Kuva: Wille Nyyssönen

Raitiotierataa rakennetaan koko Pyynikintori–Lentävänniemi-osuudelle kaikkiaan noin 6,6 kilometriä, josta tällä hetkellä on valmiina noin 5,5 kilometriä. Pyynikintorin ja Santalahden välinen osuus, noin kaksi kilometriä, valmistui viime kesänä ja raitioliikenne osuudella käynnistyi elokuussa.

Kevään ja kesän aikana Santalahden ja Lentävänniemen välillä jatketaan rata- ja katutöiden lisäksi raitiotiejärjestelmän kaapelointeja ja asennetaan radan teknisiä järjestelmiä.

”Kun rata on muilta osin jo pitkälti valmiina, asennetaan sinne vielä runsaasti teknisiä järjestelmiä kuten raitiotien ohjaus- ja turvalaitteita, liikennevaloja, katuvalaistusta, tietoliikenneverkkoa, vahvavirta- ja maadoitusjärjestelmiä sekä näkyvimpänä sähköratarakenteet ja raitiotien ajojohtimet,” tekniikkalajivastaava Tero Heino Raitiotieallianssista kertoo.

Talven aikana on Hiedanrannan alueella asennettu raitiotien ajojohtimia. Myös nämä työt jatkuvat siten, että arviolta touko-kesäkuussa siirrytään sähköratatöihin Santalahden ja Näsisaaren välille, muun muassa Rosenlewin ylikulkusillalle. Näsisaaren sähköratatyöt ajoittuvat kesään ja syksyyn. Kesän aikana tehdään lisäksi liikennevalojen ja vaihteenohjausjärjestelmän ennakkotestejä.

Näsisaaressa radan pohjatyöt edenneet suunnitellusti – ratatyöt alkavat toukokuussa

Kaikki kolme Näsisaaren siltaa on nyt valettu, kun eteläisen Hiedansillan kansi valettiin 20. maaliskuuta. Sillalle tehdään seuraavaksi jälkijännitys, jonka jälkeen päästään purkamaan sillan muotteja. Näsisaaressa on talven aikana rakennettu myös paalulaattoja siltojen päihin sekä Pölkkylänsiltaan liittyvää tukimuurikaukaloa, joka mahdollistaa raitiotien siirtymän Näsisaareen.

”Myös Hiedanrannan puolelle rakennetaan vielä tukimuuri, jonka työt aloitetaan keväällä. Sen lisäksi silloille ja tukimuureille tehdään erilaisia jälkitöitä kuten vedeneristeet, suojabetonit ja kaideasennukset. Tavoite on, että kaikki Näsisaaren taitorakennetyöt valmistuisivat loppukesään mennessä”, Raitiotieallianssin taitorakenteiden vastaava työnjohtaja Perttu Vähä-Pietilä toteaa.

Näsisaaren kaapelireitti- ja putkitustyöt rata-alueen osalta valmistuvat huhtikuun lopulla, jonka jälkeen maanrakennustyöt jatkuvat radan eristys- ja välikerroksen rakentamisella. Raitiotierata Rosenlewin sillalta Näsisaaren kautta Hiedanrantaan toteutetaan sepeliratana.

”Radan rakentaminen alkaa toukokuussa. Kevään aikana teemme Näsisaaressa myös taitorakenteisiin liittyviä maantäyttötöitä. Kesällä rakennetaan jalankulun ja pyöräilyn väylä radan varteen sekä tehdään siihen liittyviä putkitustöitä. Lisäksi tehdään teknisten järjestelmien kaapelointeja, valaistus- ja liikennevaloasennuksia, reuna- ja betonikiveystöitä sekä loppukesästä asfaltointeja ja ajoratamaalauksia. Kesällä aloitetaan myös Näsisaaren sähköratatyöt. Näillä näkymin arvio on, että kaikki työt valmistuisivat lokakuun loppuun mennessä”, Santalahden lohkopäällikkö Olli Tuomisto Raitiotieallianssista kertoo.

Rosenlewin sillalla aloitetaan ratatöitä toukokuussa. Kuva: Wille Nyyssönen

Rosenlewin sillalla jatketaan toukokuussa ratatöitä. Sillalle on jo syksyllä levitetty sepeliä ja aseteltu betonisia ratapölkkyjä. Sillalle on asennettu myös valaistus sekä sähköratapylväät. Ajojohtimien asennus Santalahdesta Rosenlewin sillalle tehdään kesällä.

Hiedanrannassa sähköratatyöt loppuvaiheessa – raidetöiden viimeistelyä sekä kiveys- ja vihertöitä kesän aikana

Hiedanrannassa on läpi talven tehty sähköratatöitä, jotka etenevät parhaillaan kohti Näsijärven rantaa. Sähkörata-asennukset Hiedanrannassa valmistuvat kevään aikana. Kevään ja kesän kuluessa jatketaan ratatöiden viimeistelyä ja valetaan viimeiset kiintoraidelaatat.

”Kevään aikana tehdään myös kaapelireittejä sekä aloitetaan kiveystöitä, jotka jatkuvat kesän ajan. Kiveyksiä tehdään muun muassa Nottbeckinaukiolla sekä pysäkkilaitureilla. Loppukesän töitä ovat sitten ajoratojen sekä jalankulku- ja pyöräväylien asfaltoinnit, radan multaukset, nurmiradan kylvöt sekä radan reunalle tulevien perennamattojen asennukset. Tarkoitus on, että kaikki työt Raitiotieallianssin osalta valmistuvat syyskuuhun mennessä”, Hiedanrannan lohkopäällikkö Jyri Kulha Raitiotieallianssista toteaa.

Tehtaan pysäkki Hiedanrannassa. Kuva: Wille Nyyssönen

Tehdaskartanonkadulla autoliikenne on rata-alueen kohdalla jo lopullisella sijainnillaan. Jalankulkijoille ja pyöräilijöille on käytössä työnaikainen kiertoreitti tehtaan eteläpuolella, joka jää paikoilleen myös raitiotietöiden valmistumisen jälkeen, sillä Hiedanrannan alueella on raitiotien rakentamisen lisäksi käynnissä Hiedanrannan Kehitys Oy:n aliurakoitsijoiden toteuttamia kunnallistekniikan ja katualueen rakentamistöitä. Niihin liittyen myös Hiedanraitti avattiin jalankulun ja pyöräilijöiden käyttöön viime vuoden lopulla, ja aiemmin jalankulku- ja pyöräilyreittinä toiminut vanha ratasilta puretaan kevään aikana Tampereen kaupungin toimesta. Hiedanrannan tulevan raitio- ja bussiliikenteen vaihtopysäkin osalta Tampereen kaupunki rakentaa erillistyönä pysäkkiin liittyvät katuyhteydet sekä jalankulku- ja pyöräväylät.

Lentävänniemessä päätepysäkki ja Halkoniemenkatu viimeiset työkohteet

Lentävänniemessä tehdään tänä vuonna valmiiksi Halkoniemenkadun ja Pyhällönpuiston rataosuus sekä katurakentamistyöt. Lisäksi kevään ja alkukesän aikana tehdään viimeistelytöitä Federleynkadun, Kehyskadun ja Lielahdenkadun osuuksilla. Raiteet näille kaduille valmistuivat jo viime syksynä.

”Halkoniemenkadulla aloitetaan huhti-toukokuussa sekä katurakentamistöitä että loppuja ratatöitä. Alkukesän aikana on tarkoitus rakentaa ajoratojen sekä jalankulku- ja pyöräväylien osuudet ja asentaa viimeiset raiteet. Lisäksi tehdään radan teknisten järjestelmien kuten vaihteenohjauslaitteiden asennuksia ja tietoliikennejärjestelmien viimeistelyjä. Pyhällönpuistossa rakennetaan radan ylityspaikan kohta sekä tehdään pysäkin kiveystöitä. Federleynkadun, Kehyskadun ja Lielahdenkadun alueella tehdään tänä vuonna enää viimeistelytöitä kuten muutamia kiveystöitä ja kiveysten saumauksia”, Lentävänniemen lohkopäällikkö Erkka Selonen Raitiotieallianssista kertoo.

Halkoniemenkadun raitiotie valmistuu kesällä. Kuva: Wille Nyyssönen

Kehyskadun itäpuolen jalankulku- ja pyöräväyläosuus on tarkoitus viimeistellä ja ottaa käyttöön heti, kun siihen liittyvän talotyömaan työt sen sallivat. Kehyskadun ja Lielahdenkadun kiertoliittymän alueella tullaan keväällä uusimaan kiskoja, jolloin töistä voi aiheutua hetkellisiä liikennejärjestelyjä. Lielahdenkadulla tehdään alkukesällä vielä loput nurmiratatyöt eli multauksia ja kylvöjä. Viimeisinä työvaiheina tehdään jo asennettujen ajojohtimien säätötöitä, arviolta keskikesällä.

”Tavoite on, että Lentävänniemen raitiotietyöt olisivat Raitiotieallianssin osalta pitkälti valmiit ennen juhannusta”, Erkka Selonen arvioi.

Raitiopysäkkikatosten asennusta ja pysäkkien varustelua tehdään katostoimittaja JCDecauxin toimesta eri pysäkeille vielä tämän vuoden aikana.

Raitiotien rakentamisen aikaisista liikennejärjestelyistä ja muista vaikutuksista sekä yötöistä tiedotetaan ajantasaisesti Raitiotieallianssin nettisivulla. Joukkoliikennevaikutuksista tiedottaa Nysse ja Ratikan taiteesta sekä raitiotien jatkosuunnitelmista tiedottaa Tampereen Ratikka. Hiedanrannan alueen liikennejärjestelyistä löytyy lisätietoa Hiedanrannan Kehitys Oy:n sivuilta.

Raitiotien rakentaminen osuudella Santalahti-Lentävänniemi

  • Rataa 4,6 km
  • Työt aloitettiin maaliskuussa 2022 Lentävänniemessä ja Hiedanrannassa
  • Työt Näsisaaressa aloitettiin maaliskuussa 2023
  • Osuuden pisin silta on Paasikiventien ylittävä Rosenlewin alikulkusilta, 230 metriä, raitioliikenteen käyttöön.
  • Näsisaaren sillat: Pölkkylänsilta: Pölkkylänniemestä Näsisaareen johtava raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön tuleva silta. Pituus reilut 70 metriä ja leveys 16 metriä. Pohjoinen Hiedansilta: Hiedanrannasta Näsisaareen johtava raitioliikenteen sekä jalankulun ja pyöräilyn käyttöön tuleva silta. Sillan leveys on 13 metriä ja pituus 105 metriä. Eteläinen Hiedansilta: Hiedanrannan ja Näsisaaren välille tuleva autoliikenteen sekä pyöräilyn ja jalankulun silta. Sillan leveys on 13 metriä ja pituus 111 metriä.