Raitiotien länsiosan katusuunnitelmia hyväksytty

Rakenteilla olevan Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu keskustasta kohti Lentävänniemeä on meneillään. Tampereen Yhdyskuntalautakunta hyväksyi 5.3.2019 Niemenrantaan sijoittuvat katusuunnitelmat Federleynkadulle, Niemenrannanaukiolle ja Kehyskadulle. Lautakunta hyväksyi myös kaupungin puoleisessa päässä sijaitsevat suunnitelmat Sepänkadulle, Paasikivenkadulle ja Rantatielle.

Niemenrannan suunnitelmiin kuuluu koko Federleynkatu länsiosaa lukuun ottamatta sekä Niemenrannanaukio sekä Kehyskatu kokonaisuudessaan. Raitiotie kulkee koko suunnittelualueen matkalta katualueen keskellä sekaliikennekatuna, eli raiteiden päällä kulkee myös auto- ja bussiliikennettä.

Niemenvainionkadun ja Kehyskadun välinen osuus Federleynkadusta muutetaan joukkoliikennekaduksi, eli koko katu ei ole yleisen liikenteen osalta läpiajettavissa.

Kadunvarsipysäköintiä ei kaduilla sallita raitiotien osuudella. Federleynkadulla sekä Kehyskadulla ajoneuvo- ja raitiotieliikenteelle osoitettu ajorata erotetaan kadun molemmin puolin sijaitsevista erillisistä jalkakäytävistä sekä yksisuuntaisista pyöräteistä istutuilla välikaistoilla.

Federleynkadun ja Kehyskadun liittymään rakennetaan uusi torialue, Niemenrannanaukio. Aukion länsipuolelle, joukkoliikennekatuosuudelle tulee Federleynkadun raitiotiepysäkki. Pysäkki on suunniteltu reunalaituriseksi, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma laituri. Kehyskadulle ei tule raitiotiepysäkkiä. Suunnitelmat hyväksyttiin kustannusarvioineen sillä ehdolla, että valtuusto päättää raitiotien toisen vaiheen rakentamisesta, ja että Kehyskadun katualueeseen vaikuttava Niemenrannan asemakaava saa lainvoiman.

Yhdyskuntalautakunta hyväksyi myös katusuunnitelmat reitin kaupungin puoleiseen päähän Sepänkadulle, Rantatielle ja Paasikivenkadulle raitiotien osuudelta. Paasikivenkadun katuosuus hyväksyttiin vain suunnitelmassa olevan raitiotien osuudelta eli sen alkuosa Sepänkadusta länteen ilman Haarlankadun liittymän osuutta. Myös reitin toiseen päähän Niemenrantaan hyväksyttiin kolme katusuunnitelmaa.

Raitiotie on linjattu kulkevaksi Paasikivenkadulta Rantatielle, sillalla Paasikiventien yli Hiedanrantaan ja siitä edelleen Niemenrannan kautta Lentävänniemeen. Osana nyt meneillään olevaa kehitysvaihetta suunnitellaan myös pistoraide Hiedanrannasta Lielahteen.

Suunnitelmat hyväksyttiin kustannusarvioineen. Niiden täytäntöönpano edellyttää, että valtuusto on tehnyt päätöksen raitiotien toisen vaiheen rakentamisesta.

Lisätietoja:

Tampereen kaupungin tiedote Niemenrannan katusuunnitelmista

Tampereen kaupungin tiedote Sepänkadun, Paasikivenkadun ja Rantatien katusuunnitelmista

Osan 2 katusuunnitelmat