Raitiotien länsiosan katusuunnitelmia nähtävillä

Rakenteilla olevan Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu etenee. Osa Pyynikintorin ja Lentävänniemen välisen osuuden katusuunnitelmista on nähtävillä 31.12.2018 saakka kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä (os. Frenckellinaukio 2 B).

Suunnitelmaluonnoksia on esitelty kahdessa yleisötilaisuudessa sekä taloyhtiöille. Suunnitelmat hyväksytään yhdyskuntalautakunnassa nähtävillä olon ja mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen.

Katusuunnitelmissa raitiotie on suunniteltu katuympäristöön reitin alkupäässä Sepänkadulla, Paasikivenkadulla ja Rantatiellä sekä loppupään Federleynkadulla ja Kehyskadulla.

Raitiotie on linjattu lännessä kulkemaan Paasikivenkadulta Rantatielle, sillalla Paasikiventien yli Hiedanrantaan ja siitä edelleen Niemenrannan kautta Lentävänniemeen. Osana kehitysvaihetta suunnitellaan myös pistoraide Hiedanrannasta Lielahteen.

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2017, että raitiotien osan 2 Pyynikintori – Lentävänniemi kehitysvaihe aloitetaan ja suunnitelmat tilataan Raitiotieallianssilta.

Tampereen kaupungin tiedote