Raitiotien länsiosan päätepysäkin asemakaavamuutos Lentävänniemessä aloitetaan, yleisöesittelyt 12.3. ja 19.3.

Tampereen raitiotien läntisen jatko-osuuden suunnittelu etenee. Lentävänniemen  päätepysäkkialueen asemakaavamuutokseen liittyvä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.3.2019 saakka Tampereen kaupungin verkkosivuilla ja Palvelupiste Frenckellissä. Suunnitelmassa kerrotaan kaavatyön tavoitteista, etenemisestä ja osallistumismahdollisuuksista.

Asemakaavamuutokseen liittyvää materiaalia esitellään Lännen alueverkoston yleisötilaisuudessa tiistaina 12.3.2019 klo 17.00 – 19.00 Lielahtikeskuksessa, osoitteessa Antti Possin kuja 1. Tilaisuudessa on esillä myös muita läntisen alueen suunnittelukohteita kuten Hiedanranta sekä raitiotien katusuunnitelmia. Raitiotien päätepyskäkin suunnittelua esitellään myös kaavoittajan tapaamisessa tiistaina 19.3.2019 klo 15.00-18.00 Lentävänniemen seurakuntakodilla, osoitteessa Halkoniemenkatu 1.

Asemakaavamuutos koskee Halkoniemenkadun päätettä ja Pyhällönpuiston eteläosaa, jotka ovat katu- ja puistoalueita. Tavoitteena on mahdollistaa raitiotien pysäkin rakentaminen Halkoniemenkadulle ja päätteen rakentaminen Pyhällönpuistoon siten, että luontoarvot voidaan ottaa huomioon. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

 

Lisätetoa ja nähtävänä oleva aineisto Tampereen kaupungin tiedotteesta