Raitiotien pysäkki suunnitellaan Sorinaukion kohdalle Hatanpään valtatiellä

Raitiotien suunnittelu  Hatanpään valtatielle  Koskipuiston ja Tampereen valtatien väliselle osuudelle etenee. Vaihtoehtovertailun perusteella raitiotiepysäkki Hatanpään valtatielle suunnitellaan Sorinaukion kohdalle, Suvantokadun ja Vuolteenkadun väliin. Kaupunginhallitus käsitteli suunnittelun tilannetta 17.6.2019 ja vahvisti linjauksen jatkosuunnittelun pohjaksi.

Pysäkin paikan ratkaisu on osa tarkentavaa suunnittelua, josta kaupunginhallitus päätti 23.4.2019. Vaihtoehtovertailussa raitiotien Hatanpään haaran päätepysäkiksi vaihtoehtoina oli joko Sorin aukion tai linja-autoaseman kohta. Pysäkkivaihtoehtojen vertailua on tehty asiantuntija-arviona ja osallistaen alueen toimijoita ja sidosryhmiä. Arviointitapaamisia on pidetty muun muassa alueen kauppakeskusten ja linja-autoaseman toimijoiden kanssa.

Vaihtoehtovertailussa arvioitiin pysäkkivaihtoehtojen liikennöintiä ja liikenteellisiä vaikutuksia, vaikutuksia alueen jalankulkuun, pyöräilyyn, tapahtumiin ja matkustamiseen sekä yrityksiin, vaikutuksia alueen maankäyttöön, kaupunkitilaan, kaupunkikuvaan, kulttuuriympäristöön sekä raitiotien toteuttamiseen. Näiden arvioitujen vaikutusten perusteella päätepysäkin sijainniksi päädyttiin esittämään Sorinaukiota Suvantokadun ja Vuolteenkadun liittymien väliin.

Valittu pysäkkisijainti palvelee paremmin nykyisiä jalankulkuvirtoja, nykyistä kaupunkirakennetta ja kauppakeskuksia sekä suuria yleisötapahtumia. Raitiotiepysäkki Sorinaukiolla on arvioitu myös kaupunkirakenteellisesti ja kaupunkitilallisesti paremmaksi ratkaisuksi.

Pysäkin sijainnin ratkettua Raitiotieallianssi jatkaa Hatanpään valtatien raitiolinjan suunnittelua katusuunnitelman laatimisella. Raitiotien rakentamisen ajoituksesta Hatanpään valtatielle välille Koskipuisto – linja-autoasema on tarkoitus päättää kaupunginvaltuustossa tänä syksynä.

Sorinaukio Hatanpään valtatiellä
Sorinaukio Hatanpään valtatiellä

Tampereen kaupungin tiedote