Raitiotien rakentaminen alkaa Hervannassa – liikennejärjestelyjä Insinöörinkadulla ja Hermiankadulla

Raitiotieallianssi aloittaa raitiotien rakentamisen ja sitä valmistelevat liikennejärjestelyt Hervannassa viikosta 15 alkaen. Rakennustyöt alkavat Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun liittymästä sekä Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymästä.

Insinöörinkadulla tehdään tänä vuonna töitä välillä Kanjoninkatu–Opiskelijankatu sekä Teekkarinkatu–Atomipolku. Kanjoninkadun risteysalueella työt painottuvat johtosiirtoihin, kadun rakennukseen, ja radan pohjatöihin. Kanjoninkadun ja Opiskelijankadun välisellä osuudella tehdään nykyisen kadun levitystä, johtosiirtoja sekä radan pohjatöitä. Atomipolku–Teekkarinkatu-välillä tehdään vesijohdon ja hulevesiviemäreiden siirtoja.

Töiden aikana Insinöörinkatu on osin suljettu läpiajoliikenteeltä Teekkarinkadun ja Atomipolun välillä. Pääsy kiinteistöihin sekä huoltoliikenne alueelle varmistetaan. Töiden edetessä katuosuuden pysäkkejä siirretään ensin Insinöörinkadun varrella ja myöhemmin Insinöörinkadulta Hervannan valtaväylälle. Jalankulun ja pyöräilyn käytössä pyritään pitämään aina toinen puoli kadusta.

Kanjoninkadun pohjoispuolelle rakennetaan pyöräily- ja jalankulkuväylä huhtikuun aikana. Kanjoninkadulle tehdään ajokaistojen kavennuksia. Insinöörinkadun ja Kanjoninkadun liittymässä sijaitseva suojatie siirretään etelämmäs Kanjoninkadulle, jolloin myös väistämisvelvollisuus on pyöräilijöillä. Töiden edetessä Insinöörinkadun itäpuolen bussipysäkki siirtyy.

Hermiankadulla tänä vuonna tehtävät työt rajoittuvat välille Hervannan valtaväylä–Visiokatu. Hermiankadulla ja Atomipolulla tehdään johto- ja putkisiirtoja tulevan radan alta. Työnaikaiset liikennejärjestelyt toteutetaan useassa vaiheessa. Hermiankadun rakentamisen yhteydessä tehdään myös louhintatöitä. Johto-ja putkisiirtojen vuoksi on ajoittaisia vesikatkoja, joista tiedotetaan alueella erikseen.

Suojateille muutoksia

Töiden alkaessa Hervannan valtaväylän ja Hermiankadun risteyksestä poistuu suojatie risteyksen eteläpuolelta, ja kiertoreitille liittymän pohjoispuolelle rakennetaan korvaava työnaikainen suojatie. Seuraavassa työvaiheessa myös Hermiankadun liittymästä siirtyy suojatie itään päin Hermiankadulle. Rakentamistöiden aikana Hermiankatu on liikennöitävissä molempiin suuntiin eri työvaiheissa vaihtuvin kaistajärjestelyin. Hervannan valtaväylän ja Hermiankadun liittymään rakennetaan töiden edetessä myös väliaikainen kiertoliittymä. Bussiliikenne kulkee pääsääntöisesti normaalisti työn aikana, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan aina kadun toista puolta.

Rakennustöiden aikana varmistetaan kulku ja asiointi rakennusalueen lähikiinteistöihin sekä pelastusajoneuvojen liikenne alueella. Mikäli liittymiä kiinteistöihin joudutaan sulkemaan, ollaan niistä erikseen kiinteistöihin yhteydessä. Alueilla on opasteet liikennejärjestelyistä.

In English

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Hermiankadun alueella
Jalankulku-ja pyöräilyreitit Hermiankadun alueella
Jalankulku-ja pyöräilyreitit Insinöörinkadun pohjoispäässä
Jalankulku-ja pyöräilyreitit Insinöörinkadun pohjoispäässä
Suositellut ajoreitit Hervannassa
Suositellut ajoreitit Hervannassa