Raitiotien rakentaminen Vieritiellä alkaa vuodenvaihteessa

Raitiotieallianssi aloittaa raitiotien rakentamistyöt Vieritiellä Taysin alueella heti vuodenvaihteen jälkeen 2. tammikuuta. Rakentaminen alkaa Vieritiellä Tays:n Q-rakennuksen läheisyydessä.

Ensimmäiseksi tehdään radan alle jäävien viemäreiden suojaputkituksia. Suojaputkitettavat viemärit sijaitsevat noin kuuden metrin syvyydessä, jolloin kaivanto joudutaan tilanpuutteen vuoksi osittain tukemaan porapaalu-/settiseinillä . Työn arvioitu kesto on maaliskuun loppuun. Työmaa-alue rajataan ja jalankululle sekä pyöräilylle järjestetään työmaan ohi kiertoreitti.

Talven aikana tullaan poistamaan myös tulevan raitiotien alle jääviä rakenteita ja kasvillisuutta. Joulu-ja tammikuun aikana kaadetaan kaikki Vieritien varrella olevat puut, jotka jäisivät tulevan raitiotielinjan alle. Ensimmäiset neljä puuta kaadetaan Tampereen kaupungin toimesta 20.12. Lisäksi myöhemmin maalis-huhtikuussa tullaan purkamaan TAYS:n vanha autotallirakennus.

 

Kiertoreitti Vieritien töiden aikana
Kiertoreitti Vieritien töiden aikana

 

Päivitetty ensimmäisten puiden kaato 20.12.