Raitiotien rakentaminen etenee – Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän risteys T-risteykseksi

Raitiotien rakentaminen jatkuu Hervannassa Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän risteyksessä uusilla liikennejärjestelyillä maanantaista 25.9. alkaen. Risteys muuttuu nykyisen kiertoliittymän sijasta T-risteykseksi. Rakentamistyöt siirtyvät liittymän pohjoispuolelle, jossa jatketaan kunnallistekniikan muutostöitä ja kiintoraidelaatan rakentamista.

Hermiankadulla jatkuvat ajoradan pohjien rakentaminen ja päällystystyöt Hervannan valtaväylän ja Visiokadun välillä. Koko kadun alittavat putkitukset ovat pääosin valmistuneet Sinitaipaleeseen asti. Linja-autopysäkit pysyvät nykyisissä sijainneissaan. Sinitaipaleen ja Hermiankadun liittymässä oleva väliaikainen suojatie siirtyy liittymän itäpuolelle. Jalankulkureitti säilyy Hermiankadun pohjoispuolella, eteläpuolella kulkuyhteys on toistaiseksi katkaistu Sinitaipaleen ja Visiokadun välillä.

Ajoneuvoliikenne Hermiankadun pohjoispuolella ohjataan kulkemaan viherkaistan alueelle päällystetylle työnaikaiselle reitille, mikä muuttaa ajolinjoja hieman. Ajoneuvoilla on jatkossa käytössä yksi kaista kumpaankin suuntaan, tähän saakka kadulla on jouduttu ylittämään ajosillat  vuorotellen eri suunnista yhdellä kaistalla.

 

Sallitut ajosuunnat Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymässä

 

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Hermiankadun ja Hervannan valtaväylän liittymäalueella