Raitiotien rakentaminen etenee Hervannassa – uusia työvaiheita ja liikennejärjestelyjä useassa kohteessa

Raitiotien rakentaminen etenee Hervannassa useassa työkohteessa. Työt muuttavat liikennejärjestelyjä ja kulkureittejä Insinöörinkadulla, Teekkarinkadulla ja Hermiankadulla.

Teekkarinkadulla aloitettu sähkönsyöttöaseman rakentamistyöt

Teekkarinkadulla on aloitettu raitiotien sähkönsyöttöaseman maanrakennus-ja perustustyöt viikolla 42. Töiden vuoksi Teekkarinkadun ja Insinöörinkadun risteykseen tulee jalankuku-ja pyöräilyreittien muutoksia. Risteyksen eteläpuolella oleva suojatie on töiden aikana pois käytöstä.

Työmaa-alue on risteyksen itäpuolella Teekkarinkadun eteläreunalla. Jalankulku ja pyöräily ohjataan töiden aikana työmaan ohi kadun pohjoisreunalle.

Töitä tehdään useassa vaiheessa, ja niiden vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä kerrotaan töiden edetessä. Maanrakennus-ja perustustyöt kestävät loppuvuoteen. Sähkönsyöttöaseman rakennus toteutetaan ensi kevään aikana.

Raitiotien osalle 1 Hervanta–Pyynikintori–Tays rakennetaan kymmenen sähkönsyöttöasemaa, jotka ovat pääasiassa erillisiä rakennuksia. Syöttöasemat sovitetaan nykyiseen katuympäristöön.

Raitiotien rakentamiseen liittyviä putkitöitä Insinöörinkadulle Hervantakeskuksen ja Duon kohdalle

Raitiotien rakentamisessa Insinöörinkadulla alkaa uusi vaihe viikolla 43. Raitiotieallianssi aloittaa vesijohdon siirtotyöt kauppakeskus Duon edustalla, Lindforsinkadun ja Ahvenispolun välisellä katuosuudella. Töitä tehdään noin kahdensadan metrin osuudelta ja töiden kesto on arviolta jouluun saakka. Töiden suunta on pohjoisesta etelään, Lindforsinkadulta Ahvenispolun suuntaan.

Raitiotien rakentamistöitä tehdään ensin Lindforsinkadun liittymässä ja sen jälkeen työalueena on Insinöörinkadun länsireunan kevyen liikenteen väylä, jota edetään aina Ahvenispolkuun saakka. Kerrallaan katua on kaivannolla joitakin kymmeniä metrejä.

Töiden aikana kulku Hervantakeskukseen, kauppakeskus Duoon ja muihin alueen kiinteistöihin varmistetaan. Ajoneuvoliikenteelle tulee töiden edetessä kaistakavennuksia Insinöörinkadulla.

Lindforsinkadun ylittävä suojatie Insinöörinkadun ja Lindforsinkadun liittymässä siirtyy hieman länteen päin. Insinöörinkadun ylittävä suojatie Lindforsinkadun liittymän kohdalla suljetaan ja työvaiheiden edetessä myös idempänä Duon kohdalla oleva suojatie suljetaan töiden ajaksi. Työmaa-aluetta kuitenkin palautetaan takaisin kevyenliikenteen käyttöön aina töiden etenemisen mukaan. Jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä on kulkureitti Insinöörinkadun itäreunassa.

Insinöörinkadulla Hervantakeskuksen edessä sijaitseva bussipysäkki siirtyy noin sata metriä pohjoiseen päin. Pysäkkiä käyttävät bussilinjat 3 ja 5. Linjalle 32 tulee siirtyvän pysäkin tilalle Lindforsinkadulle väliaikainen pysäkki. Pysäkin siirron tarkasta ajankohdasta tiedotetaan pysäkillä.

Tulevan raitiotien alta siirretään pois johtoja ja putkia, jotta niiden mahdolliset korjaustyöt eivät tulevaisuudessa haittaa raitiotieliikennettä. Samalla osa putkista uusitaan.

 

Pysäkkien muutokset Duon ja Hervantakeskuksen edustalla Insinöörinkadulla ja Lindforsinkadulla

Insinöörinkadulta ja Hermiankadulta poistetaan puita raitiotietöiden vuoksi

Raitiotieallianssin keväällä alkaneet raitiotien rakentamistyöt Insinöörinkadun pohjoispäässä laajenevat. Ennen töiden jatkamista Insinöörinkadulta poistetaan puita viikolla 43 kahdesta eri kohdasta.

Puita poistetaan Kanjoninkadun ja Insinöörinkadun liittymästä tulevan polkupyöräpysäköinnin tieltä sekä väliltä Orivedenkatu–Opiskelijankatu.

Insinöörinkadun puidenkaadon jälkeen poistetaan myös Hermiankadulta loput katupuut raitiotien reitiltä.

Puut Hervannassa kaadetaan viikon 43 lopulla ja viikon 44 aikana Tampereen Infran toimesta. Puiden kaadon ajaksi alueille järjestetään tarvittavat kiertotiet.