Raitiotien rakentaminen Hämeenkadulla alkaa – henkilöautoilu päättyy itäpäässä, länsipäässä sallittu lännen suuntaan

Tampereen raitiotien rakentaminen Hämeenkadulla alkaa maanantaina 5. kesäkuuta. Raitiotieallianssi rakentaa Hämeenkadun raitiotien ensimmäisen osan Hämeenpuiston ja Näsilinnankadun välille. Ennen töiden alkua alueella on tehty liikennejärjestelyjä, osin myös yöaikaan. Jalankulkua ohjataan työalueiden ohi opasteilla.

Aiemmin tiedotetusta poiketen henkilöautoliikenne on sallittu Hämeenkadun länsipäässä Hämeensillalta lännen suuntaan Pirkankadulle noin elokuun lopulle. Idän suuntaan henkilöautolla voi Hämeenkadun länsipäässä ajaa Näsilinnankadulta Hämeensillalle. Joukkoliikenne Hämeenkadun länsipäässä liikennöi molempiin suuntiin omilla kaistoilla.

Raitiotien rakentaminen alkaa kesäkuussa myös Hämeenkadun itäpäässä, ja siihen liittyviä liikennejärjestelyjä tehdään 5.6. alkaen Hämeenkadulla, Rautatienkadulla, rautatien alittavassa tunnelissa sekä Itsenäisyydenkadulla. Henkilöautoliikenne Hämeenkadun itäpäässä päättyy 5.6.

Pääsy Hämeenkadulta Näsilinnankadun eteläpuolelle suljetaan putkitöiden vuoksi

Syy muutokseen, joka sallii Tuulensuussa henkilöautoilun lännen suuntaan, on vaativa putkisiirtotyö Näsilinnankadun ja Hämeenkadun liittymässä. Työn vuoksi pääsy Hämeenkadulta Näsilinnankadulle Hallituskadulle saakka joudutaan sulkemaan noin kolmeksi kuukaudeksi. Liikennöinti Näsilinnankadun tonteille ja kiinteistöihin Hallituskadulta varmistetaan. Samalla Näsilinnankadun osuus Hämeenkadun ja Hallituskadun välillä muutetaan kaksisuuntaiseksi. Liikennevalot Näsilinnankadun ja Hämeenkadun liittymästä ovat pois käytöstä töiden ajan.

-Hämeenkadun rakennustöiden liikennejärjestelyistä on arvioitu useita vaihtoehtoja. Näsilinnankadun putkisiirtotyöt on järkevintä tehdä tässä vaiheessa, jotta työt haittaisivat alueella mahdollisimman lyhyen aikaa. Henkilöautojen väliaikainen kulku Hämeenkadulla Tuulensuun kohdalla lännen suuntaan helpottaa liikenteen sujumista alueella kokonaisuutena, Tampereen kaupungilta raitiotien kehitysohjelman projektijohtaja Ville-Mikael Tuominen toteaa.

– Raitiotien rakennustöistä aiheutuu haittaa. Tavoitteena on ennakoivalla tiedottamisella ja jatkuvalla vuorovaikutuksella pitää asianosaiset ajantasalla rakennustöiden muutoksista. Esimerkiksi tällä viikolla tiistaina ja keskiviikkona keskustelemme Hämeenkadun järjestelyistä yrittäjille suunnatuissa aamukahvitilaisuuksissa, Tuominen kertoo.

Näsilinnankadun ja Hämeenkadun liittymän eteläpuolen johtosiirtotyöt valmistuvat arviolta elo-syyskuun vaihteessa. Työalue ja johtosiirtotyöt siirtyvät tällöin ajoradan pohjoispuolelle, mikä tuo alueelle uusia liikennejärjestelyjä.

Hämeenkadulla Tuulensuussa jalkakäytävät ovat raitiotien rakentamisen ajan molemmin puolin käytössä, mutta ne kapenevat töiden ajaksi. Liiketiloihin on töiden aikana pääsy. Keskustan pysäköintilaitokset toimivat normaalisti, joten keskustaan pääsee edelleenkin autolla asioimaan. Tampereen kaupungin sivuilta löytyy tietoa suositelluista ajoreiteistä.

Tuulensuuhun rakennetaan ensin raitiotie ajoradan eteläreunalle, jolloin joukkoliikenne kulkee pohjoista puolta. Kun rata on valmiina eteläreunalla, joukkoliikenne ohjataan kulkemaan kadun eteläpuolella ja raitiotie rakennetaan pohjoisreunalle. Raitiotie tehdään aina kullakin rakennusalueella valmiiksi asti. Hämeenkadulle tulee entiseen tapaan luonnonkiveys. Uudesta kiveyksestä tulee aiempaa tasaisempi ja hiljaisempi kulkea kivien tasalaatuisuuden ja Hämeenkadulla raitiotiessä käytettävän teräsbetonisen kiintoraiteen ansiosta.

Liikennejärjestelyt Hämeenkadun länsipäässä:

 • Hämeenkatua voi ajaa Hämeensillalta Pirkankadun suuntaan, kääntyminen Hämeenkadulta oikealle Hämeenpuistoon on kielletty.
 • Hämeenkatua voi ajaa molempiin suuntiin välillä Näsilinnankatu–Hämeensilta. Hämeenkadun länsipäähän pääsee lännen suunnasta Satakunnankadun ja Näsilinnankadun sekä Hallituskadun ja Kuninkaankadun kautta.
 • Pääsy Hämeenkadulta Näsilinnankadulle Hallituskadulle saakka on suljettu. Näsilinnankatu muuttuu kaksisuuntaiseksi Hämeenkadun ja Hallituskadun välillä.
 • Hämeenpuistoa pohjoisen suuntaan ajettaessa on kääntyminen vasemmalle Pirkankadulle kielletty.
  Joukkoliikenne ajaa Tuulensuussa molempiin suuntiin omilla kaistoillaan
 • Jalkakäytävät ovat käytössä normaalisti, mutta ne kapenevat. Pääsy liiketiloihin ja asuntoihin varmistetaan. Jalankulkua ohjataan työalueiden ohi opasteilla.

 

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Hämeenkadun länsipäässä
Ajosuunnat Hämeenkadun länsipäässä

 

 

Mahdolliset ajoreitit lännen suunnasta Hämeenkadulle

Hämeenkadun itäpäähän, Rautatienkadulle ja Itsenäisyydenkadulle liikennejärjestelyjä – autoilu Hämeenkadun itäpäässä päättyy

Raitiotien rakentamiseen liittyviä liikennejärjestelyjä tehdään 5.6. alkaen Hämeenkadulla, Rautatienkadulla, rautatien alittavassa tunnelissa sekä Itsenäisyydenkadulla. Henkilöautoliikenne Hämeenkadun itäpäässä päättyy 5.6. Rautatien alittavan tunnelin pohjoispuoli suljetaan liikenteeltä kesäkuun puoliväliin mennessä, jolloin asiasta tiedotetaan tarkemmin.

Itsenäisyydenkadulla tehdään uusia liikennejärjestelyjä Rautatienkadun ja Tammelan puistokadun välillä, jossa ajokaistoihin tulee kavennuksia. Itsenäisyydenkadulla Pinninkadun kohdalla sijaitseva bussipysäkki siirtyy Yliopistonkadulle.

Rautatien alittavassa tunnelissa raitiotien rakentaminen käynnistyy ensin pohjoisessa tunnelissa, joka suljetaan liikenteeltä kesäkuun puoliväliin mennessä. Joukkoliikenne ja henkilöautot käyttävät eteläistä tunnelia jossa on yksi ajokaista kumpaankin suuntaan. Jalankulku ja pyöräily kulkevat eteläpuolen tunnelin reunassa kuten nytkin. Rautatieaseman kohdalla ennen tunnelia sijaitsevat bussipysäkit poistuvat käytöstä. Korvaavat pysäkit sijaitsevat Hämeenkadulla, Stockmannia vastapäätä.

– Yhdessä rautatien alikulkutunnelin töiden kanssa liikennejärjestelyt tuovat haasteita henkilöautoilulle Itsenäisyydenkadun länsipäässä. Jos mahdollista, suosittelemme käyttämään muita reittejä. Seuraamme tilannetta, ja jos ruuhkat kasvavat, harkitaan myös henkilöautoilun kieltämistä Itsenäisyydenkadulla Rautatienkadun ja Tammelan puistokadun välillä kokonaan, suunnittelupäällikkö Ari Vandell Tampereen kaupungilta arvioi.

Hämeenkadun, Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymäalueella tehdään kaistajärjestelyjä ja ajolinjojen muutoksia. Rautatienkadulla Posteljooninpuiston kohdalla sijaitseva pysäkki siirtyy noin 200 metriä pohjoisemmas.

Kesäkuun alussa käynnistyy Raitiotieallianssin toimesta lisäksi kaukolämpöputkien siirtotyö Tuomiokirkonkadun ja Hämeenkadun risteyksessä, Stockmannin edustalla. Työalue rajataan siten, että jalankulku ja pyöräily sekä pääsy alueen kiinteistöihin ja palveluihin turvataan. Kaukolämpötyötä tehdään keskellä suojatietä, jonka vuoksi suojatie kapenee ja jalankulkijat ohjataan työalueen sivusta. Alueella liikkuessa tulee noudattaa varovaisuutta, sillä liikennevalot jalankulkijoille ovat pois käytöstä.

Myöhemmin kesäkuussa Raitiotieallianssi aloittaa myös vesijohdon siirtotyöt Rautatienkadulla Kyttälänkadun risteysalueella. Töiden vuoksi alueella tehdään uusia kaistajärjestelyjä ja ajolinjojen muutoksia.

 

Liikennejärjestelyt Hämeenkadun itäpäässä:

 • Henkilöautoilu loppuu välillä Hämeensilta-Rautatienkatu 5.6. Taksi-, huolto- ja bussiliikenne on sallittu.
 • Hämeenkadun, Rautatienkadun ja Itsenäisyydenkadun liittymäalueella tehdään kaistajärjestelyjä ja ajolinjojen muutoksia
 • Rautatien alikulkutunnelissa käyttöön vain etelän puoleinen tunneli, jossa yksi ajokaista kumpaankin suuntaan
 • Rautatien alikulkua edeltävä bussipysäkki siirtyy Hämeenkadulle Stockmannia vastapäätä.
 • Itsenäisyydenkadulla ajokaistoihin tulee lisää kavennuksia. Autoilijoiden suositellaan käyttävän muita reittejä.
 • Itsenäisyydenkadun pohjoispuolelta siirtyy bussipysäkki Pinninkadun kohdalta Yliopistonkadulle.
Jalankulku-ja pyöräilyreitit Hämeenkadun itäpäässä ja Itsenäisyydenkadulla
Henkilöautoliikenteelle sallitut ajosuunnat Itsenäisyydenkadulla