Raitiotien rakentaminen Pirkankadulla jatkuu – uusia järjestelyjä ja kulkureittejä

Raitiotien rakentaminen Pirkankadulla jatkuu viikosta 35 alkaen uusilla liikennejärjestelyillä. Raitiotien rakentamistöitä ja johtosiirtoja tehdään Pirkankadun eteläreunalla Mariankadun ja Mustalahdenkadun välillä kahdessa vaiheessa noin kuukauden ajan. Osa töistä tehdään yöaikaan.

Työalue ulottuu nykyiselle, Aleksanterin kirkon vieressä olevalle bussipysäkkialueelle, jonka vuoksi pysäkkiä joudutaan töiden mukaan siirtämään nykyiseltä paikaltaan joitakin kymmeniä metrejä sekä idän että lännen suuntaan. Pysäkki kuitenkin säilyy Pyynikin kirkkopuiston vieressä. Pirkankadun eteläreunan jalkakäytävä on töiden aikana osittain pois käytöstä. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kulkureitit ovat töiden aikana Pirkankadun pohjoispuolella sekä Pyynikin kirkkopuistossa. Myös pääsy bussipysäkille on töiden aikana puiston kautta.

Pirkankadulla tehdään kadun eteläreunan muutostöitä. Työalueen kohdalla autoliikenteen käytössä on yksi kaista. Pohjoispuolen kaistat lännen suuntaan ajettaessa pysyvät ennallaan.

Raitiotien rakentamistyöt jatkuvat syksyn aikana myös Pirkankadun eteläreunalla Pyynikintorilta Sepänkadun suuntaan. Töistä aiheutuvista liikennevaikutuksista tiedotetaan töiden edetessä.

 

Jalankulku-ja pyöräilyreitit Pirkankadun alueella