Raitiotien rakentaminen tuo kulkureittien muutoksia Tekunkadulle

Raitiotieallianssi aloittaa Tampereen Kaupissa Tekunkadulla raitiotien rakentamiseen liittyviä johtosiirtotöitä sekä paalutus-ja pontitustöitä viikolla 16, 18.4.alkaen.

Työt vaikuttavat alueen pyöräily-ja jalankulkureitteihin, ja alkukesästä myös kulkuun Tampereen ammattikorkeakoulun pysäköintialueelle. Pontitus- ja paalutustyöt aiheuttavat melua ja tärinää.

Tekunkadulta ei töiden aikana pääse Kekkosentien pyöräily-ja jalankulkureitille, jonne kulku suljetaan 13. huhtikuuta. Kekkosentieltä Kaupin suuntaan pääsee pyörällä Teiskontien ja Kuntokadun kautta. Litukan siirtolapuutarhalle on kulku Tekunkadun alkupäästä. Tässä työvaiheessa ajoneuvoilla on kulku normaalisti TAMKin pysäköintipaikalle, mutta pysäköintialueelta poistuu muutama pysäköintiruutu. Myöhemmin, alkukesästä, työalue laajenee ja ajoneuvojen kulku Tekunkadulta TAMK:n eteläisimmälle pysäköintialueelle poistuu.

Tekunkadulla siirretään johtoja pois tulevan radan alta. Toukokuussa aloitetaan Kekkosentien sillan rakennustyöt, jotka ulottuvat myös Tekunkadulle.

Lisäksi Tekunkadulla tehdään rakennustöiden aikaisen tukikaivannon pontitustöitä sekä raitiotiesillan
paalutustöitä. Pontitustyöt alkavat viikolla 16 ja sillan paalutustyöt toukokuun alussa. Töiden arvioitu kesto on kesäkuun alkuun. Melua ja tärinää aiheuttavia töitä tehdään klo 7.00-18.00 välisenä aikana. Pääasiallinen työskentelyaika raitiotien rakennustyömaalla on klo 6.00-20.00.

2
2