Raitiotien rakentaminen vaikuttaa Hervannan valtaväylän ja Vt 9:n liikenteeseen

Raitiotieallianssi valmistelee Tampereelta Jyväskylään vievän valtatie 9:n ylittäviän  raitiotiesillan, ns. Vackerin alikulkusillan, rakentamista viikosta 46 alkaen tekemällä liikennejärjestelyjä Hervannan valtaväylälle ja valtatie 9:lle.

Hervannan valtaväylältä lännen suuntaan valtatie 9:lle johtavalle rampille sekä valtatie 9:ltä Hervantaan johtavalle rampille tulee ajolinjojen muutoksia ja samalla kaistoja kavennetaan. Myös nopeusrajoitukset rampeilla alenevat 30-50 kilometriin tunnissa. Osa liikennemuutoksista toteutetaan yöllä, jolloin autoliikennettä häiritään mahdollisimman vähän.

Valtatie 9:n yli rakennetaan raitiotiesilta, jonka tukipilareiden pohjatöitä ja anturoita aletaan tehdä lähiviikkoina. Silta rakennetaan kahtena peräkkäisenä siltarakenteena.  Osa töistä toteutetaan yötöinä, jolloin alueella on vähemmän liikennettä. Mahdollisista yötöistä ja niiden vaikutuksista liikenteeseen tiedotetaan töiden edetessä erikseen. Vt 9:n ylittävän sillan työt ja liikennejärjestelyt kestävät arviolta ensi vuoden syksyyn.

Vt 9:n rampeilla tehdään raitiotiesillan rakentamista edeltäviä liikennejärjestelyjä