Raitiotien rakentamisesta Sammonkadulle uusia liikennejärjestelyjä

Raitiotien rakentaminen Sammonkadulla etenee ja töistä aiheutuu uusia liikennejärjestelyjä ja kulkumuutoksia. Työt käynnistyvät 15.5. alkaen Lemminkäisenkadun ja Sarvijaakonkadun risteyksessä, josta ne etenevät kohti kadun keskikohtaa. Risteysalueella tehdään vesijohto- ja hulevesiputkien siirtotöitä. Työt kestävät arviolta juhannukseen asti.

Työt Sammonkadun itä- ja länsipäässä jatkuvat myös edelleen ja etenevät samoin kohti kadun keskikohtaa. Sammonkadulla tehdään tänä vuonna johto- ja putkisiirtoja kadun eteläreunalla kulkevalla talouskaistalla.

Liikennejärjestelyt muuttavat ajolinjoja

Työt muuttavat liikennejärjestelyjä Sammonkadulla. Katu on liikennöitävissä kahteen suuntaan, ja bussiliikenne töiden aikana pyritään hoitamaan normaalisti. Lemminkäisenkadun ja Sarvijaakonkadun risteyksessä kadun eteläpuolen jalkakäytävä kiertää työmaan eteläpuolelta. Idän suuntaan ajettaessa ajorata kulkee työmaan ohi pohjoispuolelta kavennetuilla ajokaistoilla. Sammonkadulta vasemmalle Lemminkäisenkadulle kääntyminen on kielletty.

Idän suuntaan ajettaessa työmaa-alueella, Sammonkatu 56:n kohdalla sijaitseva bussipysäkki siirretään noin sata metriä idemmäs. Pysäkille järjestetään talouskaistan ylittävä suojatie.

Sammonkatua keskustaan lännen suuntaan ajettaessa puolestaan kääntyminen vasemmalle Sarvijaakonkadulle on kielletty. Sarvijaakonkadulta on kulku Sammonkadulle kokonaan suljettu, mutta tonteille ajo on mahdollista.

Liikennevalot Sarvijaakonkadun ja Lemminkäisenkadun työmaa-alueella ovat töiden ajan pois käytöstä. Työmaan vaikutusalueella ajoneuvoliikenteen enimmäisnopeus on 30 kilometriä tunnissa.

Jalankulkuun ja pyöräilyyn opasteet

Töiden vuoksi Sarvijaakonkadun ja Lemminkäisenkadun risteyksen idän puoleinen, Sammonkadun ylittävä suojatie suljetaan. Jalankulkuyhteydet kauppoihin ja kiinteistöihin varmistetaan molemmin puolin katua. Sammonkadun pohjoisreunan pyörätie säilyy töiden ajan nykyisellään. Työmaa-alueilla on opastus kulkureiteistä pyöräilijöille ja jalankulkijoille.

Raitiotien rakentamisen aiheuttamat Nysse-pysäkki- ja reittimuutokset