Raitiotien sepeliratatyöt käynnissä Santalahdessa

Raitiotietyöt Santalahdessa etenevät suunnitellusti ja Paasikivenkadulla on aloitettu raitiotien sepeliradan rakentaminen. Pyynikintorin ja Santalahden välillä on kaikkien ratatöiden määrä valmistua tämän vuoden aikana. 

Koko osalle 2 eli Pyynikintorilta Lentävänniemeen tulee raitiotien kaksoisraidetta kaikkiaan 6,6 kilometriä. Sepeliraiteen osuus tästä on yhteensä 2,4 kilometriä, ja sitä asennetaan tänä vuonna arviolta noin kilometrin verran. Paasikivenkadun lisäksi osalle 2 sepelirataa rakennetaan Näsisaareen, Sellupuistoon sekä Pyhällönpuistoon. 

Sepeliradan tukikerros koostuu nimensä mukaisesti sepelistä ja raide koostuu ratapölkyistä, ratakiskoista, kiinnitys- ja jatko-osista sekä vaihteista ja muista erikoisrakenteista. Paasikivenkadulla sepeliradan pohjasepelöinti aloitettiin kesäkuussa ja se on toisen raiteen osalta saatu jo valmiiksi. Myös ratapölkkyjen asennus pohjasepelin päälle on aloitettu. 

Paasikivenkadulle on levitetty pohjasepeliä sekä tuotu ratapölkkyjä asennusta varten. Kuva: Raitiotieallianssi / Kimmo Vallden

Heinäkuussa Paasikivenkadun ratatyöt jatkuvat ratapölkkyjen levityksellä, jonka valmistuttua kiskot nostetaan pölkyille ja kiinnitetään toisiinsa. Kiskojen asennuksen jälkeen radalle levitetään pintasepeli. Paasikivenkadun toisen raiteen työt on myös tarkoitus aloittaa heinäkuun aikana. Sepelirata tuetaan myöhemmin syksyllä tukemiskoneella, joka tiivistää radan tukikerroksen eli sepelin kiskojen ympärille ja asemoi radan oikeaan asemaansa. 

Sepeliratatyöt käynnissä Paasikivenkadulla