Raitiotien viimeiset sähköratatyöt käynnissä osalla 1 – länsiosan rakentaminen etenee suunnitellusti

Raitiotieallianssin rakentamistyöt jatkuvat helmikuussa osalla 1 Hatanpään valtatiellä ja lisäksi tehdään sähkörata-asennuksia Hervannassa ja Kalevassa. Raitiotien länsiosalla työt jatkuvat suunnitellusti Pirkankadulla, Paasikivenkadulla, Rantatiellä ja Paasikiventien alueella. Santalahdessa jalankulkijoiden vanha ylikulkukäytävä siirrettiin työnaikaiseen käyttöön onnistuneesti tammikuussa, ja työt jatkuvat nyt uuden ylikulkusillan rakentamisella. Tieliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn liikennejärjestelyt alueella ovat pitkäaikaisia, ja tarvittavista muutoksista tiedotetaan erikseen.

Tampereen raitiotien osa 1 (keskusta–Hervanta, Tays–Hatanpään valtatie) etenee edelleen aikataulussa. Projektiaikaa on kulunut 76 prosenttia ja hankkeesta on valmiina 91 prosenttia, Hatanpään valtatien työt mukaan lukien. Töiden ja kustannusten etenemistä voi seurata Raitiotieallianssin nettisivuilla sekä Tampereen kaupungin nettisivuilla.

Hämeenkadun katurakentaminen on keskitalven tauolla ja jatkuu keväällä pääasiassa Keskustorin alueella.

Tampereen Ratikan opetus-ja koeajot jatkuvat liikennöinnin aloittamiseen eli elokuuhun asti, ja raitiotiellä liikkuu säännöllisesti myös kunnossapitokalustoa. Raitiotien myötä liikenneympäristö on muuttunut ja sen vuoksi uudet toimintatavat liikenteessä on hyvä opetella nyt. Ratikkaan liittyvät liikennesäännöt löytyvät Tampereen Ratikan sivuilta. Uudella Hämeenkadulla liikkumista ja sen uutta liikenneympäristöä on avattu artikkelissa Tampereen kaupungin verkkosivuilla.

Koronavirus ei ole vaikuttanut raitiotien rakentamisen etenemiseen. Virustilannetta ja viranomaisten ohjeistusta seurataan edelleen tarkasti ja nopeisiin toimenpiteisiin on varauduttu, mikäli tilanne muuttuu.

Raitiotien rakentamisen vaikutuksista ja liikennejärjestelyistä tiedotetaan rakentamisen lähialueilla ja Raitiotieallianssin eri kanavissa: raitiotieallianssi.fi, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Raitiotietyöt alueittain

KESKUSTA

Pyynikintorilla jatketaan raitiotien taidepysäkin katosasennuksia.

Pyynikintorin raitiopysäkin taidekatoksen asennukset etenevät

Hämeenkadun ja Aleksis Kiven kadun liittymässä on otettu käyttöön liikennevalot. Hatanpään valtatien ja Hämeenkadun risteyksessä tehdään ajoradan nupukivien ja pysäkkitaskujen saumauksia valmiiksi sääsuojassa.

Itsenäisyydenkadulla Attilan rakennuksen tukimuurin korjaustyöt jatkuvat sääsuojassa. Töiden vuoksi jalankulku on ohjattu kadun pohjoispuolelle.

Tullin raitiopysäkin kohdalla jatkuvat Attilan tukimuurin korjaustyöt sääsuojassa
HATANPÄÄN VALTATIE

Hatanpään valtatien työt etenevät suunnitellusti. Raitiotieallianssi aloittaa viikosta 5 eli 1.2. alkaen raitiotien sähköratatyöt eli sähköratapylväiden varustelun ja ajojohtimien asennuksen Hatanpään valtatiellä. Töistä aiheutuu ajoittain liikennevaikutuksia. Suuri osa asennuksista tehdään öisin. Työt aloitetaan sähköratapylväiden varustelulla eli mm. ajojohtimien kannakkeiden ja ripustimien kiinnittämisellä pylväisiin. Pylväiden varustelun jälkeen aloitetaan varsinaisen ajojohtimen asennus. Työt kestävät arviolta kesäkuun alkuun. Yötöistä tiedotetaan Raitiotieallianssin kanavissa sekä erikseen lähikiinteistöihin.

Hatanpään valtatiellä aloitetaan ajojohdinasennukset helmikuussa

Hämeenkatu–Verkatehtaankatu -osuudella on asennettu sääsuoja nupukivien saumaamistöitä varten. Hämeenkadun liittymäalueen suojatietä on töiden vuoksi hieman muokattu. Korttelin länsipuolelle on talveksi asfaltoitu väliaikainen jalkakäytävä.

Verkatehtaankatu–Otavalankatu–Suvantokatu -osuudella itäpuolen jalkakäytävä on valmis ja valtaosa sähköratapylväistä on asennettu. Töiden aikana itäpuolen jalkakäytävä on yhdistetty jalankulku- ja pyöräilyväylä. Verkatehtaankadun ja Suvantokadun välillä tehdään Otavalan tunnelin korjaustöitä sääsuojassa sekä uusitaan kadun rakennekerroksia jalkakäytävän alueella kiinteistön vieressä. Tämän vuoksi jalankulku Verkatehtaankadun ja Suvantokadun välillä Hatanpään valtatien länsipuolella on ohjattu kadun keskiosalle, uusien raitiotiekiskojen päälle. Jalankulku on erotettu ajoradasta aitaamalla. Koskikeskukselle järjestetään kulku ja opasteet kaikissa työvaiheissa.

Suvantokatu–Vuolteenkatu -alueella bussipysäkkialue etenee suunnitelmien mukaan. Sorin raitiopysäkkialueella jatketaan betonikiveystöitä kelien salliessa.

Vuolteenkatu–Tampereen valtatie -korttelissa töitä jatketaan kadun reuna-alueella. Pyöräily on ohjattu alueella kiertoreiteille. Alueelle on asennettu ratasähkö- ja valaisinpylväät ja valaistus on käytössä. Alueella jatketaan kaapeliputkituksia ja puiden kantavan kasvualustan rakentamista. Linja-autoaseman edustalle rakennetulla sähkönsyöttöasemalla ovat käynnissä sähköasennusten viimeistelyt. Vuolteenkadun ja Hatanpään valtatien länsipuolen liittymässä on muutoksia jalankulkureitillä, kun liittymäalueen kaapeliputkituksia ja pohjarakenteita uusitaan noin kolmen viikon ajan. Liittymässä sijaitseva suojatie on siirretty noin 30 metriä lännen suuntaan ja jalankulku ohjataan tätä kautta Vuolteenkadun yli.

KALEVA

Kuntokadun ja Lääkärintien ajojohdinasennukset ovat valmistuneet tammikuussa, ja alueella tehdään helmikuussa vielä tarvittaessa säätötöitä ja testauksia.

HERVANNAN VALTAVÄYLÄ

Hervannan valtaväylällä tehdään tarvittaessa ajojohtimien säätöä, muilta osin raitiotietyöt ovat valmiit.

Koe-ja opetusajot jatkuvat säännöllisesti myös Hervannan valtaväylällä
HERVANTA

Tohtorinpuiston ja Hervantajärven alueella jatkuu ajojohtimien asennus helmikuun loppuun.

Hervannan raitiovaunuvarikko on täydessä toiminnassa
SANTALAHTI

Paasikivenkadulla jatkuvat maanrakennustyöt sekä johto- ja putkisiirrot. Työalueet sijaitsevat Paasikivenkadun pohjoispuolella eli Näsijärven puolella. Lisäksi Paasikivenkadulla jatkuu hulevesilinjan rakentaminen , jonka vuoksi Haarlankadulla on liikennejärjestelyjä ja tilapäisiä kiertoreittejä jalankulkijoille ja pyöräilijöille arviolta helmikuun loppupuolelle.

Paasikiventiellä jatkuu uuden Santalahden ylikulkusillan rakentaminen. Nykyisen puisen ylikulkukäytävän tilalle rakennetaan leveämpi teräsbetoninen ylikulkusilta. Puinen ylikulkukäytävä on siirretty n. 30 metriä keskustaan päin väliaikaiseksi kulkutieksi Paasikiventien yli uuden sillan rakentamisen ajaksi. Uuden ylikulkusillan rakentamistyöt jatkuvat mm. porapaalutuksilla ja kaikkiaan siltatyöt kestävät vuoden loppupuolelle.

Rantatien risteyssillan länsipuolella jatkuu Santalahden tukimuurin rakentaminen. Rantatiellä tehdään myös vesihuoltotöitä, vaihdetaan maamassoja tulevan radan kohdalla sekä tehdään muita maanrakennustöitä.

Pirkankadulla, Sepänkadun liittymäalueen läheisyydessä, jatkuvat vesihuoltotyöt kadun eteläpuolella. Alueella ovat käytössä työnaikaiset kaistajärjestelyt. Sepänkadun sillan uusimista edeltävät rautatien ratajohtomuutostyöt aloitetaan arviolta helmi-maaliskuun vaihteessa.

Santalahdessa ovat käynnissä johto-ja putkisiirrot, tukimuurityöt ja uuden ylikulkusillan rakentaminen