Raitiotietöitä Arkkitehdinkadun liittymän eteläpuolella

Raitiotieallianssi aloittaa viikolla 37 tierummun rakentamistöitä Hervannan valtaväylän yli heti Arkkitehdinkadun liittymän eteläpuolella. Työt tehdään kahdessa vaiheessa puoli kerrallaan.

Töistä aiheutuu kaistajärjestelyjä rakentamisen ajan.