Raitiotietyöt Hervannassa etenevät – pieniä liikennejärjestelyjä ja ajoittain vesikatkoja Insinöörinkadulla

Hervannassa jatketaan Insinöörinkadulla viikolla 7 vesihuoltolinjojen muutos-ja uusimistöitä, jotka tuovat hieman muutoksia liikenteeseen ja jalankulkuun sekä ajoittain myös työalueen läheiseen vedenjakeluun. Hermiankadulla työalue siirtyy uuteen kohtaan ja liikennejärjestelyt seuraavat mukana, mutta säilyvät muutoin nykyisellään.

Insinöörinkadulla tehdään vesihuollon runkolinjojen liitoksia Opiskelijankadun kiertoliittymän alueella. Autoliikenteen ajolinjat muuttuvat liittymäalueella hieman. Työalueiden kohdalla autoliikenteen suurin sallittu nopeus on 30 kilometriä tunnissa.

Samoin viikolla 7 Insinöörinkadulla tehdään vesijohdon runkolinjan liitostöitä Ahvenispolun risteyksen läheisyydessä, Kelan tonttiliittymän eteläpuolella. Sen jälkeen työt jatkuvat Lindforsinkadun risteyksessä, jossa tehdään vesi-ja viemärilinjojen muutoksia. Töistä johtuen alueen jalankulku-ja pyöräilyväyliä joudutaan kaventamaan nykyisestä ja ajokaistoja kavennetaan kaivu- ja suojaputkitöiden ajaksi.

Uusien vesilinjojen liitokset nykyisiin vesilinjoihin tehdään Tampereen Veden toimesta päiväaikaan. Töistä aiheutuu ajoittain vesikatkoja lähialueen rakennuksiin. Katkoista pyritään tiedottamaan alueella asuvia ja toimivia paikallisesti. Vesi-ja viemärilinjoja siirretään pois ja suojaputkitetaan tulevan raitiotien alta. Samalla niitä uusitaan.

Insinöörinkadun ja Atomipolun liittymäalueella tehdään päällysrakennetöitä teltassa. Perjantai-iltapäivänä 9.2. teltassa sulatetaan kiskotöissä lunta höyryttämällä. Höyrytystä tehdään myös viikonlopun aikana. Tästä voi aiheutua lähiympäristöön hajua, mutta se ei ole ihmisille eikä ympäristölle vaarallista.