Raitiotievarikon tontin louhinnat etenevät – tavoitteena yksi räjäytystyö päivittäin

Raitiotieallianssi aloitti louhintatyöt tulevan varikon tontilla Hervannassa perjantaina 6.10. Räjäytyksiä on tehty yksi päivässä, ja keskiviikosta 11.10. alkaen räjäytykset pyritään tekemään iltapäivällä klo 16.35. Räjäytysaikoja joudutaan mahdollisesti lisäämään työn edetessä.

Räjäytyksiä voidaan tarvittaessa tehdä myös seuraavina kellonaikoina: aamupäivällä klo 9.05 ja 9.35 ja päivällä klo 14.05 sekä 14.35 .

Kauhakorvenkadun, Hervannantien ja Hermiankadun liikenne joudutaan ajoittain pysäyttämään räjäytyksen ajaksi. Louhintatärinöitä seurataan jokaisen räjäytetyn kentän jälkeen, ja saatujen tietojen avulla tehdään räjäytyksiin mahdollisia muutoksia siten, että tärinät pysyvät asetettujen raja-arvojen sisällä. Nyt tehtyjen räjäytysten tärinät ovat pysyneet selvästi annettujen raja-arvojen alla.