Rantatiellä ajolinjamuutoksia autoliikenteelle ja pyöräilylle katurakennustöiden ajaksi

Raitiotieallianssi aloittaa viikon 12 lopulla viimeisten katuosuuksien rakentamistyöt Rantatiellä uuden Santalahden rantasillan molemmin puolin. Töiden vuoksi ajorata Rantatiellä siirretään noin 100 metrin matkalta raitiotieradan päälle, jossa rataosuus on päällystetty töiden ajaksi murskeella. Myös Rantatien ajoradalla tapahtuva pyöräily ohjataan samaa kautta kuin autoliikenne. Jalankulkuun katurakennustyöt eivät tuo muutoksia.

Töiden kesto on arviolta 5-6 viikkoa, ja osuus on tarkoitus saada takaisin liikenteen käyttöön huhtikuun loppupuolella.

Rantatien länsipäässä rakennetaan parhaillaan myös kaapelireittiä 20 kV -jännitteiselle kaapelille ja sen liitokset tehdään tämän viikon aikana. Santalahden länsipäässä on aloitettu Paasikiventien ylittävän Rosenlewin sillan paalutustyöt, jotka jatkuvat kevään ajan. Lisäksi alueella tehdään tukimuuritöitä.

Raitiotie kulkee Rantatiellä omalla väylällä – nurmi- ja sepelirataosuudet tehdään ensi kesänä

Raitiotieallianssin toteuttamissa Rantatien katusuunnitelmissa raitiotie kulkee kadun pohjoisreunalla ja autoliikenteen ajorata eteläpuolella. Kadun eteläreunassa kulkee jalkakäytävä sekä välikaista, johon sijoitetaan katupuita sekä kadunvarsipysäköintiä. Pyöräily on linjattu lähes koko kadun matkalta ajoradalle. Osa katurakentamistöistä tehdään Tampereen kaupungin toimesta valmiiksi sen jälkeen, kun Rantatien talorakennustyömaat ovat valmistuneet.

Rantatien molempiin päihin tulee kiertoliittymät, joiden yhteydessä pyöräily ohjataan erillisiltä väyliltä ajoradalle. Kiertoliittymien itä- ja länsipuolilla pyöräliikenne ohjataan omille väylilleen.

Rantatielle tulee kaksi raitiotiepysäkkiä: länteen Santalahden rantasillan kohdalle (Santalahti) ja itään Tikkutehtaanrinteen länsipuolelle (Tikkutehdas). Pysäkit ovat reunalaituripysäkkejä, jolloin molemmille kulkusuunnille on oma laituri. Pysäkkien molemmille puolille sekä niiden väliselle osuudelle tulee nurmirataa, ja Rantatien molemmissa päissä raitiotie rakennetaan sepeliratana. Nurmirata- ja sepeliratatyöt tehdään tulevana kesänä.

Raitiopysäkki Tikkutehdas Rantatiellä, havainnekuva: Tampereen kaupunki