Sammonkadulla liikennevaloja käyttöön ja muutoksia suojateihin

Sammonkadulla otetaan raitiotien rakentamisen edetessä käyttöön liikennevaloja useassa risteyksessä viikolla 11.

Sammonkadun ja Kaupinkadun risteyksessä otetaan käyttöön liikennevalot ja samalla Sammonkadun tulevan raitiopysäkin (Kaleva) länsipäässä sijaitseva suojatie suljetaan väliaikaisesti. Sulkemisen syynä on jalankulkijoiden turvallisten kulkureittien varmistaminen ennen kuin pysäkillä ja Sammonkadun pohjoisreunassa myöhemmin keväällä aloitetaan rakentamistyöt. Suojatie on ollut auki talvikauden alueella kulkemisen helpottamiseksi.

Pysäkille johtava sekä Kaupinkadun risteyksessä sijaitsevat suojatiet ovat olleet tähän asti käytössä ilman liikennevaloja. Kalevan pysäkin valmistuessa pysäkille vievä suojatie tulee jälleen käyttöön katusuunnitelman mukaisesti.

Lisäksi liikennevalot tulevat käyttöön Sammonkadun ja Tursonkadun/Joukahaisenkadun risteyksessä sekä Sammonkadun ja Lemminkäisenkadun/Sarvijaakonkadun risteyksessä

Raitiotieallianssi tarkistaa Sammonkadulla työmaa-alueiden aitauksia jatkuvasti työvaiheiden mukaan, jotta niiden näkemät ovat riittäviä. Liikennevalottomille suojateille on myös asennettu huomiovaloja, jotta autoilijat havaitsisivat ne paremmin. Työmaan vaikutusalueella nopeusrajoitus autoliikenteelle on 30 kilometriä tunnissa.

Sammonkadun ja Kaupinkadun risteyksessä kulkutiemuutoksia viikolta 11 alkaen
Sammonkadun ja Kaupinkadun risteyksessä kulkutiemuutoksia viikolta 11 alkaen