Santalahden alueella asfaltointeja ja uusia liikennejärjestelyjä huhti-toukokuussa

Raitiotieallianssi tekee viikolla 16 asfaltointeja Rantatiellä ja Paasikivenkadulla. Näiden jälkeen alueella tehdään muutamia uusia liikennejärjestelyjä. Asfaltointeja tehdään päiväaikaan ja niiden aikana liikennettä ohjataan tarvittaessa liikenteenohjaajilla.

Rantatiellä siirretään asfaltointien jälkeen auto- ja pyöräliikenne takaisin Rantatien ajoradalle lopulliselle paikalleen. Liikenne on ollut pienellä kiertotiellä katurakennustöiden vuoksi, jotka saadaan nyt valmiiksi.

Paasikivenkadulla, Haarlan mutkan alueella, asfaltoidaan viikolla 16 tilapäistä kiertotiekaistaa. Se otetaan käyttöön, kun Paasikivenkadulla aloitetaan hulevesiviemärin uusimistyöt ja salaojaputkitukset viikolla 16. Töiden aikana Paasikivenkadulla on kaistajärjestelyjä, sillä lännestä tultaessa työalueen kohdalla on yksikaistainen osuus noin 100 metrin matkalla. Töiden kesto Paasikivenkadulla on arviolta kaksi viikkoa.

Paasikivenkadulla, Haarlan mutkan kohdalla, tehdään asfaltointeja ja sen jälkeen hulevesi-ja salaojatöitä viikosta 16 alkaen. Töistä aiheutuu kaistajärjestelyjä noin sadan metrin matkalle

Paasikivenkadun eteläpuolella rakennetaan uutta jalankulku- ja pyöräväylää. Tähän liittyen osalla Tiporaittia tehdään väylän tasaustöitä viikosta 18 eli toukokuun alusta alkaen. Töistä johtuen Tiporaittia joudutaan sulkemaan siten, että kulkuyhteys Tiporaitin varrella sijaitseville kiinteistöille katkeaa noin kahdeksi viikoksi. Korvaava reitti kulkee tänä aikana Rantatieltä Paasikivenkadun yli Haarlankadulle, josta on suojatie jälleen Paasikivenkadun eteläpuolelle.

Tiporaitti suljetaan osittain viikkojen 18 ja 19 ajaksi kun väylällä tehdään reitin tasausta