Santalahden tulevan ylikulkusillan porapaalutustyöt jatkuvat

Raitiotieallianssin työt etenevät Santalahdessa ja viikon 4 maanantaista eli 25.1. alkaen porataan loput Santalahden tulevan ylikulkusillan paalut. Porapaalutustöitä tehdään ensin Paasikiventien (Vt12) reunoilla sekä välikaistalla, jonka jälkeen siirrytään Rantatien puolelle.

Porapaalutus on melua aiheuttavaa työtä, jonka arvioitu kesto on kaksi viikkoa. Ajoneuvoliikenteen kaistat joudutaan Rantatiellä porapaalutustöiden takia paikallisesti kaventamaan töiden aikana yhdelle kaistalle. Tällöin toisella ajosuunnalla on etuajo-oikeus kohdattaessa.

Santalahden vanhan ylikulkukäytävän rakenteiden purkaminen jatkuu samoin vielä viikolla 4 samanaikaisesti. Myös purkutyö on melua aiheuttavaa työtä.

Siirretyn ylikulkukäytävän entisellä kohdalla tehdään uuden ylikulkusillan porapaalutuksia viikoilla 4 ja 5