Sarvijaakonkadulla suojatie-ja kulkumuutoksia liikennevalotöistä

Rieväkadun ja Sarvijaakonkadun liittymäalueella rakennetaan uutta liikennevalojärjestelmää. Töiden vuoksi Sarvijaakonkadun ylittävä suojatie Rieväkadun liittymässä siirretään viikolla 50 (13.12. alkaen) lännemmäs Sarvijaakonkadulle, noin 60 metrin päähän risteyksestä. Pyöräily Sarvijaakonkadun eteläpuolella ohjataan siirretyn suojatien kautta pohjoispuolen pyörätielle. Eteläpuolen jalankulku ohjataan työmaa-alueen ohitse.

Sarvijaakonkadun ja Rieväkadun liittymäalueelle lisätään liikennevalo-ohjaus liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Valo-ohjaus rakennetaan kaikille suunnille ja kaikkiaan risteysalueelle tulee 12 uutta valopylvästä sekä niiden perustukset ja putkitukset. Raitiotieallianssi tekee asennustöitä loppuvuoden, ja keväällä tehdään vielä alueen pintatyöt kuten kiveykset ja asfaltoinnit. Töistä aiheutuu joitakin liikennejärjestelyjä, ja liikennettä ohjataan tarvittaessa liikenteenohjauksella.

Kuva Sarvijaakonkadun ja Rieväkadun risteyksestä ilmakuvana
Sarvijaakonkadulla kulkumuutoksia viikosta 50 alkaen, suojatien paikka muuttuu ja jalankulku-ja pyöräreitit muuttuvat hieman