Sarvijaakonkadun ja Sammonkadun liittymän liikennejärjestelyt normaaliksi

Raitiotien rakentaminen on Sammonkadun ja Sarvijaakonkadun läntisessä liittymässä edennyt niin, että liittymän liikennejärjestelyt palaavat normaaliksi 2.8. Sarvijaakonkadulta on jälleen pääsy Sammonkadulle molempiin suuntiin ja samoin Sammonkadulta pääsee kääntymään normaalisti Sarvijaakonkadulle. Myös liittymän kaikki suojatiet palaavat käyttöön.

Sarvijaakonkadun risteysalueella on tehty vesijohto- ja hulevesiputkien siirtotöitä. Lisäksi raitiotietöiden yhteydessä rakennetaan Sammonkadun eteläreunan ajorataa sekä eroteltua jalkakäytävää ja pyörätietä. Myös kadun reunakiveykset uusitaan. Rakennustyöt vaikuttavat ajoittain bussipysäkkien sijaintiin. Liittymäalueella kadun asfaltointi ja viimeistely tehdään myöhemmin katurakentamisen yhteydessä.