Sepänkadulla aloitetaan raitiotien rakentamista ja sillan uusimista valmistelevia töitä – muutos pysäköintiin Sepänkadulla

Sepänkadulla aloitetaan tulevia raitiotietöitä valmistelevia töitä viikolla 9. Sepänkadulta kaadetaan päiväaikaan puita kadun itäpuolelta radan läheisyydestä. Myös Paasikivenkadun puolelta rautatiealueen läheisyydestä kaadetaan puita, koska alueelle rakennetaan työmaateitä. Rautatiealueella, Näsinkallio–Sepänkatu–Tipotie-osuudella aloitetaan viikosta 9 alkaen sähköradan muutostöitä, joilla valmistellaan tulevaa Sepänkadun sillan uusimista. Rata-alueella työt tehdään pääasiassa yöaikaan.

Töiden vuoksi Sepänkadun itäpuolella taloyhtiöiden käytössä ollut pysäköintialue suljetaan pois käytöstä 1.3. Lisäksi porrasyhteys ja luiska Sepänkadun ja Kankurinkadun välillä poistuu käytöstä.

Sepänkadun sillan uusimista valmistellaan rautatiealueella yötöinä

Sepänkadun sillan uusimista valmistellaan kevään aikana tekemällä ensin rautatiealueella sähköratamuutoksia. Sen jälkeen valmistellaan sillan purkua ja rakennetaan suojakatos junaliikenteelle siltatöiden ajaksi. Suojakatoksen valmistuttua aloitetaan Sepänkadun sillan purku ja uuden sillan rakentaminen. Rautatiealueella työskennellään pääsääntöisesti öisin.

Viikoilla 9 – 13 eli 28.2. alkaen tehdään rautatien sähköradan muutoksia Näsinkallio–Sepänkatu–Tipotie-osuudella, pääosin yöaikaan. Radalla pystytetään sähköratapylväitä sekä muokataan rautatien ajojohtimia. Sepänkadun itäpuolelta sillan alueelta sekä Paasikivenkadun puolelta kaadetaan viikolla 9 päiväaikaan puita rautatien läheisyydestä ja lisäksi rakennetaan työmaateitä.

Sepänkadun työalueet viikosta 9 alkaen

 

Viikosta 13 alkaen toukokuun alkuun saakka tehdään rautatiealueella Sepänkadun sillan purkua valmistelevia töitä. Sepänkadun sillan alapuolelle rakennetaan suojakatos, jonka alla junaliikenne pääsee kulkemaan samaan aikaan kun vanha silta puretaan ja uusi silta rakennetaan tilalle. Suojakatosta rakennetaan turvallisuussyiden vuoksi pääsääntöisesti arkiöinä, koska tällöin junaliikenteen lomaan on mahdollista sovitella työaikoja. Huhtikuusta toukokuulle on työrakoja sovitettu junaliikenteen lomaan myös joinakin viikonloppuöinä, lauantai-illasta maanantaiaamuun. Valtaosa töistä pyritään tekemään arkiöisin. Työvaiheina on muun muassa porapaalutusta ja pontitustöitä, koska suojakatoksen ja uuden sillan perustuksia sekä tukiseiniä tehdään radan pinnan alapuolelle. Paalutus- ja pontitustöistä aiheutuu melua lähiympäristöön

Sepänkadun raitiotien rakentaminen aloitetaan viikolla 11 vesihuoltotöillä

Sepänkadun raitiotietyöt alkavat viikolla 11 (15.3) Pirkankadun ja Satakunnankadun välisellä osuudella, ja töistä aiheutuu liikennejärjestelyjä alueelle. Sepänkadun itäpuolella, Pirkankatu–Satakunnankatu-välillä, aloitetaan hulevesilinjan rakentaminen ja siihen liittyvät liikennejärjestelyt. Töiden vuoksi autoliikenne siirtyy kadun länsireunaan siten, että kumpaankin suuntaan on yksi ajokaista. Jalankulku ohjataan kadun länsipuolelle ja pyöräily tältä väliltä ohjataan kiertoreiteille mm. Pirkankadun pohjoispuolen kautta Tipotielle ja Satakunnankadulle. Kiinteistöille pääsy ja huoltoajo Sepänkadulla varmistetaan kaikissa työvaiheissa.

Sepänkadun raitiotietöitä jatketaan myöhemmin keväällä siten, että Sepänkadun sillan kautta kulkeva liikenne katkaistaan toukokuun alkupuolella. Silloin aloitetaan nykyisen sillan purkutyöt ja uuden sillan rakentaminen. Sillan sulkemisesta ja sen liikennevaikutuksista tiedotetaan tarkemmin lähempänä töiden aloitusta.

Sepänkadun nykyinen silta korvataan uudella, entistä leveämmällä sillalla, joka mitoitetaan sekaliikenteelle (raitiotieliikenne, autoliikenne, jalankulku ja pyöräily). Sepänkadun silta levenee enimmillään yli 40-metriseksi, kun sillan nykyinen leveys on reilut 15 metriä. Työt kestävät tämän vuoden toukokuulta loppukesään 2022 asti.