Sepänkadulla tehdään louhintatöitä viikolla 19 ja 20

Raitiotieallianssi tekee Sepänkadulla louhintatöitä viikon 19 ja 20 aikana. Tarkempi sijainti on Satakunnankadun ja Savilinnankadun välillä, jossa louhitaan kanaali rakennettaville kunnallistekniikan putkille. Työ suoritetaan arkisin kello 7-18 välisenä aikana. Työn aikana liikenne pysäytetään räjäytyksen ajaksi. Louhintaräjäytyksestä varoitetaan äänimerkillä. Tarvittaessa louhintatöitä jatketaan myös myöhemmin. Louhintatarpeet selviävät töiden edetessä.

Työstä voi aiheutua melua ja tärinää, joka saattaa tuntua lähikiinteistöjen asunnoissa. Työn ajaksi lähikiinteistöihin asennetaan tärinämittarit.