Sepänkadun louhintatyöt jatkuvat viikoilla 33 ja 34

Raitiotieallianssi tekee Sepänkadulla louhintatöitä kadun pohjoisosalla 17.8. alkaen noin kahden viikon ajan. Työssä louhitaan kanaalia kadulle rakennettaville kunnallistekniikan putkille. Työ suoritetaan arkisin kello 7-18 välisenä aikana. Työn aikana liikenne pysäytetään räjäytyksen ajaksi. Louhintaräjäytyksestä varoitetaan äänimerkillä.

Työstä voi aiheutua melua ja tärinää, joka saattaa tuntua lähikiinteistöjen asunnoissa. Työn ajaksi lähikiinteistöihin asennetaan tärinämittarit. Pahoittelemme työstä aiheutuvaa häiriötä.