Sepänkadun raitiotietyöt etenevät – kiertoliittymä Satakunnankadulle ja jalankulkumuutoksia heinäkuusta alkaen

Raitiotieallianssi jatkaa Sepänkadun raitiotie- ja katurakennustöitä. Työt etenevät heinäkuun alussa Satakunnankadun liittymäalueelle, ja töiden vuoksi risteys muutetaan kiertoliittymäksi. Myös jalankulkureitteihin tulee muutoksia.

Viikolla 27 (5.7.alkaen) Satakunnankadun ja Sepänkadun risteykseen rakennetaan kiertoliittymä, kun risteykseen kaukolämpötöiden vuoksi asennetut ajosillat on poistettu. Satakunnankadulla on kiertoliittymän rakentamisen jälkeen edelleen yksi kaista kumpaankin suuntaan. Sepänkadun yli on aina vähintään yksi suojatie Satakunnankadun liittymän molemmin puolin. Suojateiden paikka voi siirtyä töiden edetessä, ja ajoittain voidaan suojateitä joutua sulkemaan. Huoltoajo ja kiinteistöille kulku varmistetaan kaikissa vaiheissa. Kiertoliittymän itäpuolella on valo-ohjattu suojatie Satakunnankadun yli noin 40 metrin päässä liittymästä.

Kiertoliittymään perustuvat liikennejärjestelyt kestävät Sepänkadulla enimmillään noin kuukauden.

Elokuun alussa aloitetaan kaapeleiden ja laitteiden siirtotöitä Yrjö Jylhän puiston alueella, joka sijaitsee Sepänkadun, Savilinnankadun ja Satakunnankadun liittymäkolmiossa. Työaluetta joudutaan rajaamaan jalkakäytävälle, jonka vuoksi kiertoreitti ohjataan Satakunnankadun eteläreunaa pitkin Sepänkadun kautta Savilinnankadulle. Satakunnankadun kiertoliittymän länsipuolelle tehdään myös näiden töiden ajaksi suojatie Satakunnankadun lännen suunnan bussipysäkille (Punakylä 1544). Elokuun alkupuolella edetään Sepänkadun raitiotietöissäkin jo vaiheeseen, jossa kadulle päästään asentamaan radan päällysrakennetta eli kiintoraidelaattaa ja kiskoja.

Sepänkadun sillan rakentaminen etenee suunnitellusti, ja kesäkuussa tehtyjen purkutöiden jälkeen sillalla jatketaan heinäkuussa maanrakennustöitä, tehdään louhintoja sillan eteläpuolella sekä rakennetaan sillan pohjarakenteita. Louhintatöistä voi aiheutua melua ja tärinää lähiympäristöön. Heinä-elokuussa rakennetaan sillan pohja-anturoita, joita myös päästään valamaan loppukesällä.

Sepänkadun nykyinen silta korvataan uudella, entistä leveämmällä sillalla, joka mitoitetaan sekaliikenteelle (raitiotieliikenne, autoliikenne, jalankulku ja pyöräily). Sillan alta kulkee rautatien päärata. Sepänkadun silta levenee enimmillään yli 40-metriseksi, kun sillan nykyinen leveys on reilut 15 metriä. Siltatyöt ja Sepänkadun liikennekatko kestävät loppukesään 2022 asti.

Raitiotietyöt etenevät Sepänkadun alueella